Kohderyhmä- ja kuluttajaymmärrystä KMT:sta

 

Tutkimukset osoittavat, että luotettavalla uutismedialla on edelleen merkittävä rooli suomalaisten arjessa. Tämä suomalaisten vankkumaton kiinnostus painettuihin ja digitaalisiin medioihin vahvistaa uutismedian asemaa. Mainostaminen uutismediassa tarjoaa brändeille mahdollisuuden tavoittaa laaja ja sitoutunut yleisö uskottavassa mediaympäristössä.

Lisäksi datalähtöiset ratkaisut ja KMT-tieto* mahdollistavat kohdennetun mediasuunnittelun, jolla vähennetään hukkakontakteja ja tehostetaan markkinointitoimenpiteiden vaikutuksia.

 

Euroopan korkeimmat lukijamäärät: suomalaiset edelleen vannoutuneita painettujen ja digitaalisten medioiden lukijoita

Media-alan toimijat ovat hetki sitten saaneet käsiinsä päivitetyt painettujen ja digitaalisten lehtien 2023 lukijamäärät osana Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) lukijavaluuttoja. Alalla voimme iloita siitä, että lehtien lukeminen pitää pintansa medioiden viidakossa: sanoma- ja kaupunkilehtiä painettuna tai digitaalisena lukee 94 prosenttia suomalaisista.

Lukeminen digissä vahvistuu ja vakiintuu. Tuoreen KMT-mittauksen mukaan valtakunnallisesti sanomalehtien digisisältöjä lukee viikoittain lähes kahdeksan kymmenestä suomalaisesta.

Tämä näkyy myös Mediakonserni Keskisuomalaisen lehtien digilukijamäärissä. Tavoitamme 1,5 miljoonaa suomalaista digitaalisten sivustojemme kautta. Panostuksemme digiin sekä KMT:n entistä tarkempi digilukemisen mittaaminen konkretisoituu hyvänä kehityksenä erityisesti nuorten, alle 35-vuotiaiden lukijoiden määrissä.

 

Paikallinen uutismedia on luotettava ja laadukas kumppani tehokkaaseen brändimarkkinointiin

Vahvat lukijamäärämme ovat osoitus paikallisen uutismedian kiinnostavuudesta ja tarpeellisuudesta. Luotettavalle ja laadukkaalle uutismedialle on paikkansa somehälyn ja viihteen vastapainona.

Suomalaisista 76 prosenttia luottaa painettuihin sanomalehtiin ja niiden digisisältöihin (IRO Research, Tuhat suomalaista 2023). Paikallisella medialla on tärkeä rooli alueellisena tiedonvälittäjänä ja oman alueen puolestapuhujana ihmisten arjessa (Digitaaliset uutismediat, Tietoykkönen 2022).

Tutkimukset siis todistavat, että uutismedian asema suomalaisten luotettuna ja eniten kulutettuna mediana on vankkumaton. Mainostaminen uutismediassa tarjoaa brändille mahdollisuuden tavoittaa laaja ja sitoutunut yleisö, hyödyntää uskottavan mediaympäristön luomaa arvoa ja tuoda lisäarvoa lukijoille.

 

Datalähtöiset mediaratkaisut ja kuluttajaymmärryksen voima liiketoiminnan menestyksessä

Digitalisaatio, uudet teknologiat ja tekoäly muuttavat kuluttajakäyttäytymistä ennennäkemättömällä vauhdilla. Muutoksen vauhdissa pysyminen edellyttää brändeiltä pysyttelemistä lähellä kuluttajaa.

Yritykset, jotka hyödyntävät asiakas- ja kuluttajaymmärrystä, pystyvät nopeammin ja paremmalla osumatarkkuudella vastaamaan ja reagoimaan kuluttajien tarpeisiin ja mieltymyksiin sekä räätälöimään viestintää yksilöllisesti, mikä lisää mainoksen relevanssia ja rakentaa asiakasuskollisuutta. Näillä yrityksillä on siten paremmat edellytykset pysyä kilpailukykyisinä ja reagoida nopeasti muuttuviin markkinatrendeihin.

Meillä Mediakonserni Keskisuomalaisessa data ja tutkittu tieto medioidemme kuluttajista on vahvasti mukana mediamyyjiemme työssä ohjaamassa asiakaslähtöisten monimediaratkaisujen suunnittelua.

Datan arvo asiakkaalle tulee siitä, että yhdistämme asiakkaan kohderyhmät sekä meidän mediamme, ja analysoimme, miten eri medioilla ja medioiden yhdistelmillä tavoitetaan kohdeyleisöjä.

Usein asiakkailla on dataa myös omasta takaa ja omista asiakkaista, harvemmin sen sijaan dataa koko markkinasta tai sellaista insightia, joka auttaa optimoimaan mediainvestointeja ja perustelemaan valintoja.

Tässä me voimme auttaa ja toimia aidosti asiakkaan mediakumppanina varmistaen mahdollisimman tehokkaat ja tavoittavat ratkaisut ja hyödyt investoinneille.

 

KMT-tieto on tehokas työkalu kohdennettuun mediasuunnitteluun ja asiakasymmärrykseen

KMT:sta rakennamme kohderyhmiä kiinnostusalueiden, sosio-demografiatietojen ja osto- ja kulutuskäyttäytymisen mukaan, riippuen asiakkaan tavoitteista ja kohderyhmistä.

Otetaan esimerkiksi talous- ja raha-asioista kiinnostuneet. KMT-datasta voimme katsoa, missä iässä ja elämänvaiheessa kiinnostus korostuu ja paljonko mediamme tavoittavat näitä kohderyhmiä ja moniko heistä on kiinnostunut myös vaikkapa sijoittamisesta tai kuinka monella on sijoittamisen tuotteita. Kun otamme tarkasteluun myös digitaalisen ulkomainonnan kanavat, voimme arvioida tunnuslukujen pohjalta parhaan media-mixin asiakkaan kampanjaan tai auttaa kokonaisvaltaisen mediastrategian suunnittelussa.

Hyödynnämme KMT-dataa myös toimialakohtaiseen kuluttajaymmärrykseen ja eri tuotekategorioihin liittyvän ostokäyttäytymisen ja potentiaalin arviointiin asiakkaalle.

Kuten vaikka se, miten paljon ostajapotentiaalia on terveys- ja hyvinvointituotteiden ja palvelujen markkinalla Uudellamaalla tai kuinka paljon medioidemme kautta tavoitetaan remontoinnin ja rakentamisen tuotteiden ostoaikeisia Vantaalla tai sähköyhtiön vaihtamista harkitsevia pääkaupunkiseudulla.

KMT-datassa on myös ostokäyttäytymiseen perustuva kuluttajatyypittely, jota vasten kohderyhmiä voidaan tarkastella: esimerkiksi mikä on merkkitietoisten kokeilijoiden osuus muodista ja pukeutumisesta kiinnostuneissa tai mistä medioista tavoitetaan parhaiten vastuullisia kotimaisen ystäviä.

Edellä mainitut ovat vain joitakin esimerkkejä KMT-datan moninaisista käyttömahdollisuuksista ja siitä, miten hyödynnämme dataa asiakastyössä ja tuomme varmuutta asiakkaiden mediapäätöksiin.

Muutoksen vauhti on kovempi kuin koskaan kaikilla toimialoilla. Datasta ja laadukkaasta tutkimuksesta johdettu kuluttaja- ja kohderyhmäymmärrys auttaa yrityksiä tekemään fiksumpia päätöksiä tulevaisuudessa ja varmistaa pitkäaikaisen liiketoiminnan menestyksen.

Ollaan yhteydessä ja katsotaan, millaista mediaratkaisua voisimme rakentaa juuri teidän tarpeisiinne!

Jutta Utriainen
Indight Manager
Meks Etelä
jutta.utriainen@media.fi
puh. 040 683 2487

 

*Mikä on KMT?

Kansallinen Mediatutkimus (KMT) on printtimedia-alan yhdessä tilaama tutkimuskokonaisuus. Tutkimuksen päätilaaja on MediaAuditFinland Oy ja toteuttaja Kantar TNS Oy.

Päätuloksena tutkimuksesta saadaan printtimedian virallinen valuutta eli lukijaestimaatti, joka ilmaisee kuinka monta tuhatta lukijaa kunkin lehden keskimääräisellä numerolla on. KMT tuottaa myös painetun lehden ja sen lehden digitaalisten versioiden lukemista kuvaavan kokonaistavoittavuusluvun. KMT-lehtien lukijatiedot raportoidaan kerran vuodessa, syyskuussa.

Lähde: mediaauditfinland.fi