Mainostaja, mainospanostus uutismediassa moninkertaistaa lisämyynnin!

Onnistunut mainonta tavoittaa, resonoi kohderyhmään ja parhaimmillaan siitä jää pysyviä muistijälkiä. Markkinoijalle mainonnan onnistumista voidaan todentaa datan ja analytiikan kautta: mittaamalla mainoksen tehoa ja vaikuttavuutta sekä miten mainonta rakentaa ja vahvistaa brändiä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Kun taloudessa ja markkinoilla on turbulenssia, markkinoijien on erityisen tärkeää huolehtia brändipääomasta ja näkyvyydestä. Mainonnan leikkaamisen sijaan on tehtävä älykkäämpiä valintoja markkinoinnin logiikan suhteen.

Kelpaisiko 45 % enemmän tehoa?

Esimerkki älykkäämmästä valinnasta on mainospanostusten viisas kohdentaminen. Omnicom Media Groupin meta-analyysi seitsemän ison mainostajan ROI-mallinnuksista (Return on Investment) osoittaa, että mediapanostuksiin käytetyt eurot tuovat mainostajalle liikevaihdon lisäystä moninkertaisesti.

Tuoreen analyysin mukaan mainonta uutismedioissa on 45 prosenttia tehokkaampaa verrattuna medioihin keskimäärin. Uutismedia on siis tehokas valinta mainonnallesi! Tähän kategoriaan luetaan printti-, display- ja online video -mainonta. Analyysissa oli edellä mainittujen lisäksi mukana radio-, tv-, sosiaalinen media- sekä ulkomainonta.

Printti ≈ some – kun ROIsta puhutaan!

Painetun mainonnan ROI oli 3,2. Tämä tarkoittaa, että jokainen painettuun mediaan investoitu euro on tuottanut lisämyyntiä yli kolme euroa. Painetun mainonnan aikaansaama lisämyynti oli lähes sama kuin somemainonnan.

Digi takoo tuottoa niin verkossa kuin ulkomainonnassa

Analyysin perusteella vahvana kakkosena tulee display-mainonta, joka ajoi puolestaan 2,7 kertaa enemmän myyntiä someen verrattuna. Myös ulkomainonnalla on vahva positiivinen vaikutus, lisämyyntiä saatiin yli tuplasti investointia enemmän.

Luvut eivät valehtele

Tutkitun ja luotettavan tiedon valossa voimme kertoa, että…

  1. Printti ja some tuovat lähes saman verran lisämyyntiä.
  2. Jokainen sanomalehtiin investoitu euro tuottaa lähes neljä euroa lisämyyntiä.
  3. Online-video tuo kaikista medioista eniten lisämyyntiä.
  4. Uutismedioiden kanavat ovat tehokkaampia kuin keskimääräinen mainoskanava.
  5. Myös ulkomainonnalla on vahva positiivinen vaikutus myyntiin, lisämyyntiä saadaan yli tuplasti investointia enemmän.
  6. Kaikki mediat tuovat liikevaihtoon lisäystä enemmän kuin mediaan on investoitu rahaa.
  7. Painetun ja display-mainonnan teho on ollut kasvava pandemian alkamisen jälkeen.

Omnicom Media Groupin analyysistä

Omnicom Media Groupin analyysin tuloksia on mainostajien ja medioiden keskuudessa kaivattu varsinkin offline-kanavien osalta. Analyysin pohjalla olivat markkinoinnin toimenpiteet vuosina 2019–2022. Mukana olevat mainostajat edustavat neljää teollisuuden alaa: autot, kestokulutushyödykkeet, päivittäistavarat ja palvelut. Kukin mainostaja on investoinut mediaan vuosittain 0,4–3 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu panostus analyysijaksolla oli 42 miljoonaa euroa.

Kun haluat moninkertaistaa mediapanostustesi tuotot, ota yhteyttä.

Asiantuntijamme palveluksessasi