Mitä display-mainonta tarkoittaa ja kenelle se sopii?

Mitä display- eli bannerimainonta on?

Puhumme joskus digimainonnasta, kun tarkoitamme display- eli bannerimainontaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että digimainonta kattaa paljon muutakin kuin vain bannerimainonnan eri muodot. Tässä tekstissä keskitymme kertomaan sinulle, mitä display-mainonta tarkoittaa ja kenelle se sopii. Tekstin lopusta löydät lisäksi display-mainonnan keskeisiä termejä, joten kannattaa lukea sinne asti!

Display-mainonta tarkoittaa erilaisissa verkostoissa ja verkkosivuilla näkyvää mainontaa, jonka takia sitä on perinteisesti kutsuttu myös bannerimainonnaksi. Sana ”display” tarkoittaa näyttöä tai näyttämistä, joka selittää asiaa osuvasti. Esimerkiksi Googlella on yksi suurimmista display-mainonnan verkostoista. Täältä löydät lisää Google-mainonnasta!

Display-mainonnalle tyypillistä on, että mainostaja maksaa mainoksista näyttökertojen mukaan. Yhtä tyypillistä on myös, että display-mainokset sisältävät toimintakehotuksen, eli CTA:n, joten mainosten tarkoitus ja tavoite on hyvin usein ohjata liikennettä esimerkiksi lisätietojen pariin.

Kenelle display-mainonta sopii?

Olisi varmasti helpompi kääntää kysymys niin päin, että kenelle display-mainonta ei sovi? Tämä mainonnan muoto tarjoaa mahdollisuuksia lähes jokaiselle mainostajalle. Display-mainonta kehittyy myös eteenpäin, kuten asiakkaamme esimerkkitapaus osoittaa.

Perinteisesti display-mainontaa on käytetty erityisesti yritysten tuote- ja palvelumarkkinointiin sekä kertomaan esimerkiksi meneillään olevista tarjouksista. Mainonnan onnistumisen kannalta otsikon kysymystä kannattavampaa olisi kuitenkin kysyä, että

  • minkälaisia tavoitteita mainonnan suhteen on asetettu
  • kuka tai ketkä ovat kohderyhmää
  • ja missä vaiheessa ostopolkua kuljetaan?

Jos jotain pitäisi kuitenkin linjata, niin voisimme sanoa displayn sopivan hyvin tietoisuuden lisäämiseen – myös brändillisessä tekemisessä! Display-mainonta sopiikin hyvin ostopolun alkupäähän.

Ymmärrä mainontaasi, ota display-mainonnan termit haltuun

Mainostajan on tärkeää ymmärtää mainontaa ainakin perustasoisesti, jolloin mainonnan suunnittelu ja ostaminen helpottuvat. Mainonnan ymmärtäminen helpottaa myös tulosten analysointia. Display-mainontaan liittyy muutamia keskeisiä termejä, jotka olemme avanneet alle.

Näyttö- ja aikapohjaisuus

Display-mainonnan yhteydessä törmää usein CPM:ään, jonka perässä on usein vielä jokin euromäärä. CPM on lyhenne sanoista Cost Per Mille, joka tarkoittaa vapaasti käännettynä hintaa tuhannelle näytetylle mainokselle. Display-kampanjat myydään useasti CPM eli näyttöpohjaisesti. Esimerkiksi 8CPM tai 8€ CPM tarkoittaa, että tuhat mainosnäyttöä maksaa 8 euroa.

Jos mainostilaa taas myydään aikapohjaisesti, käytetään CPD hintaa eli Cost Per Day, joka viittaa siihen paljonko mainos maksaa päivässä. Aikapohjaiset mainospaikat ovat usein erikoismainoksia tai kiinteitä mainospaikkoja, jolloin mainos näkyy koko päivän ajan samassa paikassa. Erikoismainoksien yhteydessä puhutaan usein myös cappingistä tai frekvenssistä. Nämä termit kertovat montako kertaa tietyssä ajassa mainos näkyy.

Positiivinen lazy load & viewability

Me hyödynnämme display-ratkaisuissamme lazy loadia, joka on mainostajalle todella tärkeä yksityiskohta. Se parantaa huomattavasti mainosten huomioarvoa ja viewabilityä. Lazy load tarkoittaa sitä, että mainos tulee näkyviin vasta, kun sivustoa on selattu mainospaikan kohdalle. Mainos myös kerryttää mainosnäytön vasta sillä hetkellä, kun sivustoa on selattu mainospaikan kohdalle.

Mainos siis käyttää yhden näytön vasta silloin, kun kävijä on oikeasti mainoksen kohdalla. Näyttöjä ei siis kulu siihen, että mainos näytetään sellaisessa kohtaa sivua, missä kävijä ei vielä edes ole tai minne hän ei ikinä päädy. Toisin sanoen, lazy loadin ansiosta mainostaja ei maksa turhasta.

Tämä tekniikka parantaa myös mainosten viewability-arvoa. Viewability mittaa mainoksen näkyvyyttä. Viewability-arvo lasketaan IAB:n määritysten mukaan niin, että mainoksen pinta-alasta on ollut selaimessa näkyvissä vähintään 50 % yhden sekunnin ajan.

Loistavaa, nyt hallitset display-mainonnan perusteet! Termistön ymmärtämisen lisäksi on tärkeää huomioida, minkälaisessa ympäristössä ostettu mainonta näkyy. Kuluttajat arvostavat yhä enemmän sellaisia mainosympäristöjä, jotka ovat turvallisia ja luotettavia. Tämä ohjaa myös sitä, missä mainostajan kannattaa mainostaa. Teknologian kehittyessä ja säännösten uudistuessa myös display-mainonta kehittyy ja muuttuu vastaamaan paremmin sekä mainostajan että kuluttajan tarpeita.

Käsitteiden ja tekniikan lisäksi täytyy hallita myös mainosten konkreettinen toteutus, joten siirry tänne, kun haluat tietää siitä, minkälainen display- eli bannerimainonta toimii!

Uutiskirjeen tilaus

Pysy ajan tasalla markkinoinnin ja myynnin ajankohtaisista asioista.