Monimediallinen mainonta on yritykselle lähes välttämätöntä – teimme aiheesta oppaat

Tiesitkö, että suomalainen viettää eri medioiden parissa keskimäärin 9,5 tuntia päivässä? Kuluttajien mediankäyttö on tänä päivänä pirstaloitunut eri medioihin, joten yrityksen täytyy mainostaa useammassa kuin yhdessä mediassa tavoittaakseen asiakkaansa juuri oikealla hetkellä ja saadakseen mainonnalleen maksimaalisen hyödyn.

Oppaissa perustellaan esimerkkien ja tutkimustiedon avulla, miksi yrityksen kannattaa mainostaa monimediallisesti

Haluamme kannustaa yrityksiä monimediallisen mainonnan haltuunottoon. Siksi suunnittelimme ja toteutimme Onnistu monimediallisella mainonnalla -oppaat.

Oppaita tehtiin yksi kullekin Kaakon Viestinnän toimialueen maakunnalle: Etelä-Karjalalle, Etelä-Savolle ja Kymenlaaksolle. Näin oppaat ovat paikallistettuja ja palvelevat alueiden yrityksiä mahdollisimman hyvin.

Oppaissa perustellaan esimerkkien ja tutkimustiedon avulla, miksi yrityksen kannattaa mainostaa monimediallisesti. Kerromme myös, miksi yrityksen kannattaa hyödyntää juuri Kaakon Viestinnän laajaa mediatarjoomaa, asiantuntijoiden ammattitaitoa sekä vahvaa paikallistuntemusta. Oppaan lataajalle tulevat tutuksi esimerkiksi asiakkaan tavoittaminen ostopolun eri vaiheissa, Kaakon Viestinnän mainontaratkaisut ja asiat, jotka tulee ottaa huomioon monimediallista mainontaa suunniteltaessa.

– Yrityksen kannattaa mainostaa useammassa kuin yhdessä mediassa, sillä se on tehokkaampaa. Monimediallinen mainonta lisää esimerkiksi mainoksen muistettavuutta. On hyvä muistaa, että käytettävien medioiden valintaan vaikuttaa aina muun muassa yrityksen kohderyhmä ja tavoitteet, kertoo Etelä-Savon mediamyynnin asiakkuuspäällikkö Markku Olkkonen.

Oppaat toimivat kattavana tietopakettina yrityksille ja muille monimediallisesta mainonnasta kiinnostuneille, mutta myös työkaluna Kaakon Viestinnän mediamyyjille. Oppaissa on kuvitetut sivut esimerkiksi kunkin maakunnan mediatarjoomasta ja medioiden tavoittavuuksista – niiden avulla myyjiemme on helpompi avata näitä laajoja kokonaisuuksia asiakkaille.

Kymenlaakson alueen mediatarjooma.

Oppaat suunniteltiin helppolukuiseksi ja markkinointijargonia vältettiin

Oppaat suunniteltiin ja niiden sisältö tuotettiin Kaakon Viestinnän markkinointi- ja viestintätiimissä, minkä lisäksi toiveita ja ehdotuksia kerättiin myös mediamyynnistä. Oppaiden kuvitukset ovat Mediaseppien graafisen suunnittelijan Jarkko Vanhalakan käsialaa ja oppaiden ulkonäön lopulliseen muotoonsa loihti Kaakon Viestinnän media-asiakkuuksien tiimiesimies ja graafinen suunnittelija Sari Viljakainen.

Moniammatillisella yhteistyöllä hommat saadaan maaliin. Opasprojektiin osallistui markkinointi- ja viestintätiimin asiantuntijoiden lisäksi myynnin ja graafisen tuotannon osaajia Kaakon Viestinnästä ja vähän sen ulkopuoleltakin. Kaikkien panostus ja näkökulmat olivat ensiarvoisen tärkeitä, toteaa markkinointisuunnittelija Anu Korkkula Kaakon Viestinnästä.

Oppaiden sisältö haluttiin pitää lukijan näkökulmasta kevyenä ja välttää monikymmensivuista raskasta lukupakettia. Lukukokemusta sujuvoittamaan oppaissa vältetään myös niin sanottua markkinointijargonia, ja käytettyjä termejä sekä esimerkiksi eri mainontaratkaisujen merkityksiä on selitetty auki. Näillä toimenpiteillä halutaan varmistaa miellyttävä lukukokemus ja ymmärrys aiheesta myös sellaisille henkilöille, joille monimediallinen mainonta ja erilaiset mainontamuodot ovat vielä täysin tuntemattomia. Oppaiden ilmeen haluttiin olevan yhtenäinen aina ensimmäiseltä sivulta viimeiselle sivulle saakka, joten läpi oppaan toistetaan samoja värejä ja tyyliä.

Oppaiden elinkaaren halutaan olevan mahdollisimman pitkä – oppaita päivitetään ja kokemuksia sen käytöstä kerätään

Oppailta toivotaan runsasta käyttöä niin asiakkailta, potentiaalisiltakin asiakkailta kuin Kaakon Viestinnän mediamyyntien asiantuntijoiltakin.

Oppaiden elinkaaren on tarkoitus olla mahdollisimman pitkä: oppaiden tietoja päivitetään ja kokemuksia niiden käyttämisestä ja toimivuudesta kerätään alueiden mediamyyntien tiimiläisiltä. Myös muilta oppaan lukijoilta tulevat palautteet otetaan mielellään vastaan. Oppaiden on tarkoitus palvella kaikkia niiden lukijoita mahdollisimman hyvin ja ajantasaisin tiedoin.

Mikä?

Monimediallisen mainonnan opas.

Kenelle?

Erityisesti Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueen yrityksille, mutta myös muillekin aiheesta kiinnostuneille.

Hyöty oppaan lataajalle?

Opas auttaa ymmärtämään monimediallisen mainonnan hyödyt ja tarpeellisuuden. Oppaassa perustellaan esimerkkien ja tutkimustiedon avulla, miksi yrityksen kannattaa mainostaa monimediallisesti. Tutuksi tulevat myös esimerkiksi mainontaratkaisumme ja asiakkaan ostopolun ymmärtämisen tärkeys.

Lataa Onnistu monimediallisella mainonnalla -opas