Selkokielellä tavoitetaan uutta kohderyhmää

Mikäli viestimme ja markkinoimme pelkällä yleiskielellä, lähes miljoona lukijaa putoaa viestien ulkopuolelle.

Selkokieli mahdollistaa väylän tavoittaa uutta kohderyhmää. Selkokieli on yleiskieltä luettavampi ja ymmärrettävämpi suomen kielen muoto ihmisille, joilla on vaikeuksia ymmärtää yleiskieltä, kuten maahanmuuttajille, muistisairaille tai muu kielellisen tuen tarve. Suomessa noin 750 000, eli yli kymmenen prosenttia väestöstä tarvitsee selkokieltä. Tarve kasvaa jatkuvasti ja korostuu erityisesti kasvukeskuksissa.

Selkokieli on tärkeä harvojen tuntema kilpailuetu. Sillä on merkittävä rooli saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Lisäksi sillä on paljon viestinnällistä ja markkinoinnillista potentiaalia tunnettuuden ja ostovoiman kasvattamisessa, työnantajamielikuvan parantamisessa sekä viranomaisviestinnän tehokkuudessa.

 

Monikanavaiset selkokieliset ratkaisut

Selkovantaalainen ja selkomedia.fi yhdessä ovat kanava tavoittaa selkokieltä tarvitseva uusi kohderyhmä. Mediakonserni Keskisuomalaisen selkokielisten medioiden hyödyntäminen mahdollistaa ajantasaisen, pitkäkestoisen viestinnän ja markkinoinnin.

Selkovantaalainen on lokakuusta 2022 lähtien vantaalaisille kotiin veloituksetta jaettava julkaisu, joka on 2023 palkittu ensimmäinen selkokielinen paikallismedia Suomessa. Selkomedia.fi on 5.3.2024 lanseerattu uusi digitaalinen valtakunnallinen media. Digitaalisessa Selkomediassa on mielenkiinnon lisäämiseksi ja viestin selkeyttämiseksi mahdollista hyödyntää kuvia, liikkuvaa kuvaa ja linkkejä.

Palveluvalikoimaamme kuuluu selkomukautus, jolloin muutamme olemassa olevan yleiskielisen tekstin selkokieliseksi tai tuotamme sisällön selkokieliseksi sisällöksi alusta asti.

 

Maahanmuuttajien kohderyhmä on suuri ja jatkuvasti kasvava

Maahanmuuttajat työllistyvät Suomessa heikommin kuin kantasuomalaiset. Työllistymiseen ja yrittäjyyteen vaikeuttavia seikkoja ovat mm. suomen kielen heikko osaaminen, puutteellinen ammatillinen koulutus, taloudellinen suhdanne, Suomessa hankitun työkokemuksen puute ja kulttuurierot.

Vaikka yritystoiminnan aloittaminen Suomessa on suhteellisen helppoa, maahanmuuttajat kokevat yritystoiminnan aloittamisen haasteellisemmaksi kuin kantaväestöön kuuluvat – haasteena on käsitteiden ymmärtämiseen ja sisäistämiseen mm. rahoitukseen, veroasioihin ja lakiasioihin, asiakashankintaan ja tietojen hankintaan markkinoista.

Viestintä selkeällä suomen kielellä mahdollistaa paremmin kotoutumisen ja integroitumisen yhteiskuntaamme – ymmärtämään toisiamme paremmin monikulttuurisessa koko ajan muuttuvassa Suomessa. Vieraskielisten suuri ja kasvavan kohderyhmä on myös alihyödynnetty yritysten markkinointiviestinnän näkökulmasta.

Kun haluat kehittää teidän omaa markkinointia selkokieliseen suuntaan, ota yhteyttä!

Tiina Simonen
KAM, Avainasiakaspäällikkö
Mediakonserni Keskisuomalainen, MEKS Etelä
puh. 040 67 55 382
tiina.simonen@media.fi 

 

Selkomedia.fi

Selkovantaalaisen näköislehti