Yhteistyö on avain onnistumiseen

 

Mediakenttä, kuluttajien mediakäyttö ja mainostajien liiketoimintaympäristö muuttuvat koko ajan. Jatkuvan muutoksen takia on selvää, että suomalaisten mediatalojen ja yritysten välinen yhteistyö on kulmakivi menestyksekkäälle markkinoinnille.

Mediamyynnin ja mainostajien välinen aito kumppanuus mahdollistaa mainonnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden maksimoinnin. Yhteistyön perusta on syvä ymmärrys siitä, mitä markkinoijat todella tarvitsevat. Tämä vaatii mediamyyjiltä herkkää korvaa ja valmiutta paneutua asiakkaan maailmaan.

 

Hyvän yhteistyön elementit rakentuvat

Me MEKS Etelässä olemme kevään ja kesän aikana uudistaneet myyntitapaamme, jotta voisimme entistä paremmin vastata muuttuneisiin asiakkaittemme tarpeisiin. Uskomme, että seuraavilla stepeillä voimme parantaa yhteistyötä, sekä tuottaa aiempaa enemmän lisäarvoa mainostaja-asiakkaillemme.

  1. Ensimmäinen askel on kuunnella tarkasti mainostajien tarpeita ja tavoitteita. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, relevanttien kysymysten esittäminen ja tiedon kerääminen on lähtökohta menestyksekkääseen yhteistyöhön.
  2. Toiseksi, datan hyödyntäminen on olennaista. Käyttämällä tietoa aikaisemmista kampanjoista, kuluttajien mediakäytöstä ja markkinatrendeistä, voimme asiakkaittemme kanssa yhdessä rakentaa entistä paremmin toimivia mainosratkaisuja ja parantaa markkinointiin käytettyjen investointien tuottoa. Data tarjoaa myös mahdollisuuden kohdentaa mainontaa tehokkaasti ja ennustaa paremmin mainoskampanjoiden tehokkuutta.
  3. Kolmanneksi, uskomme siihen, että mediamyynnin ammattilaisten on tarjottava mainostajan tavoitteisiin räätälöityjä ratkaisuja. Tämä edellyttää luovuutta ja innovatiivisuutta. Lisäksi pitää osata miettiä, miten sovittaa eri mainoskanavat ja formaatit mainostajan strategiaan.

 

Kumppanuus mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen

Kaiken kaikkiaan menestyksekäs yhteistyö mediamyynnin ja mainostajien välillä edellyttää hyvää kumppanuutta ja aitoa halua ymmärtää toisen osapuolen tarpeet ja tavoitteet. Kun mediamyyjät pyrkivät olemaan enemmän kuin vain myyjiä ja toimivat kumppaneina, he voivat rakentaa luottamusta ja saavuttaa yhteiset päämäärät.

Olisi mukavaa kuulla, ovatko nämä asiat mainostajan näkökulmasta relevantteja ja tietenkin myös se, miten olemme näissä asioissa onnistuneet. Otathan yhteyttä!

Sami Smolander
Aluemyyntijohtaja
Meks Etelä
sami.smolander@media.fi