HSL:n uudet runkolinjabussit Espooseen ja Vantaalle – kaikkiaan 560 mainospintaa

 

Mediakonserni Keskisuomalaisen ja HSL:n yhteistyön myötä bussimainonnasta on rakentunut pääkaupunkiseudulle digitaalisen ulkomainonnan lippulaivatuote, joka tavoitta Suomen eniten joukkoliikennettä käyttävät kuluttajat väkirikkaalla ja ostovoimaisella alueella. Bussimainospintojen määrä kasvaa, kun HSL:n uusimmat, metromaista liikennettä tiheine vuoroväleineen tarjoavat runkolinjabussit aloittavat liikennöinnin vilkkaan talviliikenteen alkaessa 14.8.2023. Uudet runkolinjabussit, 520 ja 530, liikennöivät Espoossa ja Vantaalla.

Uusien linjojen myötä pääkaupunkiseudulla liikennöi 14 eri runkolinjaa, joka pitää sisällään 240 bussia ja 560 digitaalista mainospintaa.

Kasvavaa tavoittavuutta kehittyvässä runkolinjassa

Runkolinjabussien matkustajamäärät ovat merkittävässä kasvussa. Tammi-kesäkuussa 2023 runkolinjojen matkustajamäärä ylitti ensimmäisen kerran yli 30 prosenttia kaikista pääkaupunkiseudun bussimatkoista ja on suurempi kuin esimerkiksi raitiovaunuilla.

Matkustajille tutut oranssit runkolinjabussit kulkevat siellä, missä joukkoliikenteen kysyntä on suurinta ja ne tarjoavat pääkaupunkiseutulaisille selkeitä ja suoria yhteyksiä Helsingin seudun aluekeskusten välillä. Ylipäätään bussit ovat kasvattaneet suosiotaan HSL:n matkustusvälineenä ja koko HSL:n liikenne kasvoi 22,3 prosenttia vuodesta 2022, vuoden 2023 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Tällä hetkellä bussien runkolinjat vastaavat 28,56 prosentista koko HSL:n bussiliikenteestä.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenne keskittyy kasvavassa määrin edelleen kehittyville runkolinjareiteille ja tämä kehityssuunta tukee myös konsernimme ulkomainosratkaisuja, toteaa Mediakonserni Keskisuomalaisen ulkomainonnan liiketoimintajohtaja Jari Lähdemäki.

Uudet runkolinjat kasvattavat matkustajamääriä Espoossa ja Vantaalla. Pääosin ne korvaavat vanhoja peruslinjoja ja käytännössä matkustajat siirtyvät käyttämään uusia runkolinjabusseja. Reitit yhdistävät kolme tiheäliikenteistä rataa, Espoossa metron ja rantaradan sekä Vantaalla kehäradan, mikä tuo bussireiteille paljon matkustajia. Molemmat poikittaiset runkolinjat operoivat Espoon ja Vantaan väliä, kulkematta Helsingin kautta.

 

Paikannuksella potentiaalia kauppakeskusten läheisyydessä

Vaikuttaminen matkustajien ostopäätöksiin asutusalueiden välittömässä läheisyydessä vahvistuu bussireittien ja niiden varrelle sijoittuvien neljän suuren kauppakeskuksen, Espoossa Iso-Omena, Liila ja Sello, Vantaalla Myyrmanni, myötä.  Espooseen saadaan uudet paikannusalueet kohteisiin Finnoo-Matinkylä-Olari.

Älymainontaan perustuvassa paikantamisessa mainosviestit kohdentuvat esimerkiksi yrityksen sijainnin tai tietyn asuinalueen mukaan. Paikantaminen tehostaa mainonnan tavoittavuutta, ja tarjoaa myös pienemmille ja paikallisille toimijoille erinomaisen ratkaisun bussimainonnan hyödyntämiseen markkina-alueellaan.

– Yrityksen sijainnin mukaan kohdennetulla mainonnalla tavoitetaan tehokkaasti asiakaskunta, joka rakentuu toimipisteen läheisyydessä asuvista ja asioivista kuluttajista. Runkolinjabussien mainospinnat ovat optimaalinen kanava juuri tällaisen matkustajien tavoittamiseen, Mediakonserni Keskisuomalaisen ulkomainonnan asiakkuusjohtaja Tommi Fäldt sanoo.

– Laajentuvan runkolinjaverkoston kokonaisvaikuttavuus kasvattaa merkittävästi ulkomainosratkaisujemme tavoittavuutta pääkaupunkiseudulla. Tarjontamme myötä kasvaa mahdollisuus olla laajasti läsnä kuluttajan ostopolun erivaiheissa. Asiakkailta saamamme palautteen mukaan paikannus aktivoi ja ohjaa tehokkaasti kivijalkaan ja toimii niin taktisessa kuin brändimainonnassa, iloitsee Fäldt.

 

HSL-bussien diginäytöillä tavoitetaan tehokkaasti nuoret aikuiset ja lapsiperheet

HSL-bussien diginäytöillä tavoitetaan erityisen hyvin pääkaupunkiseudun nuoret, ostovoimaiset aikuiset. Bussimainonnalla pääkaupunkiseudulla alle 35-vuotiaista tavoitetaan 68 prosenttia ja lapsiperheistä 55 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun bussimainonta tavoittaa kuudessa viikossa 553 000 nettokontaktia ja OTC (opportunity to contact) on 17,1. Paikallisbusseissa keskimääräinen matka-aika on 15 minuuttia, jonka aikana mainos esitetään vähintään kolmen minuutin välein. (Kantar 2022.)

Valtakunnallisesti paikallisbusseilla tavoitetaan kaikkiaan 38 paikkakunnalla. Kuudessa viikossa tavoitetaan 1 290 000 yksittäistä kuluttajaa, OTC:n ollessa 11,1 %. Uusimpina alueina  paikallisbusseilla tavoitetaan syyskuun aikana myös Kotkassa ja Haminassa.

 

Tavoittavaa mainontaa luotettavan uutisoinnin rinnalla

Bussien mainosnäytöillä näytetään mainoksien ja HSL:n omien tiedotteiden lisäksi reitin mukaan Helsingin Uutisten, Länsiväylän ja Vantaan Sanomien paikallisuutisia.  Luotettava ja luettu paikallisuutisointi lisää mainosten huomioarvoa ja luo niille laadukkaan mediaympäristön.

 

Hyödynnä Suomen tehokkaimmat mainossekunnit

Bussimainonta tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia ja kohdennusvaihtoehtoja! Digitaalisen ulkomainoskampanjan datan avulla asiantuntijamme voivat tehdä älykkäitä ja konkreettisia ratkaisuehdotuksia kohdennettuun markkinointiin yrityksesi kasvun tueksi. Hyödynnä Suomen tavoittavimmat ulkomainossekunnit ja ostamisen helppous. Saat asiantuntevan kampanjasuunnittelun ja kaikki digitaalisen ulkomainonnan palvelut aina tuotannosta ja tutkimuksesta yhdellä kontaktilla!

 

Kysy tarjous pääkaupunkiseudun parhaisiin ulkomainospintoihin heti!

Meks Suurasiakkaat

Meks Etelä, Nea Barman p. +358 40 754 7266, nea.barman@media.fi

 

Tutustu bussimedian asiakastarinoihin