Hyvä sisältö tarvitsee parhaan mahdollisen otsikon

Otsikoinnin merkitys sisältömarkkinoinnissa ja missä tahansa muussakin verkossa tapahtuvassa viestinnässä on valtavan suuri. Ilman houkuttelevaa, iskevää ja tunteisiin vetoavaa otsikkoa voi erittäin laadukaskin sisältö jäädä täysin huomiotta, sillä hyvä otsikko toimii koko sisällön myyntipuheena. Etelä-Suomen Sanomien verkkopäällikkö Krista Koivisto ja Savon Sanomien digipäällikkö Jussi Murtasaari antavat sisältöjen tuottajille ja sisältömarkkinoinnin tekijöille vinkkejä houkuttelevien otsikoiden tekemiseen.

1. Hyvä otsikko on konkreettinen

Hyvä otsikko tuo sisällön lähelle lukijaa ja kohderyhmää, osaksi hänen arkeaan ja kiinnostuksen kohteita. Tämän takia hyvän otsikon on myös oltava tarpeeksi konkreettinen, sillä abstraktit ja ympäripyöreät eivät herätä lukijoiden kiinnostusta.

2. Hyvä otsikko on aktiivinen

Hyvässä otsikossa tapahtuu aina jotain, eli mukana on myös verbi. Myös adjektiivit ja erilaiset kuvailut tuovat otsikkoon lisää ulottuvuuksia ja myös erilaiset jujut ja kikat lisäävät tekstin houkuttelevuutta. Myös sitaattien käyttö eli jonkun sanomisien nostaminen otsikkoon on usein hyvin toimiva vaihtoehto.

3. Mieti otsikossa käytettävät sanat tarkasti

Konkreettisuuden ja aktiivisuuden lisäksi on hyvä valita otsikossa käytettävät sanat tarkkaan. Hyvinkin mielenkiintoinen sisältö voi jäädä lukematta liian vaikeiden sanojen tai esimerkiksi vain pienelle joukolle avautuvan ammattisanaston takia.

4. Hyvä otsikko vastaa jutun sisältöä

Hyvä otsikko antaa aina lukijalle katetta. On syytä muistaa, että klikkaus on luottamuksenosoitus lukijalta ja lupausta ei kannata pettää. Otsikoinnissa on hyvä myös muistaa tyylitaju.

5. Hyvä otsikko yhdistyy hyvään kuvaan

Verkkosisällöissä on myös syytä huomioida kuvan suuri merkitys ja se, että otsikko ja kuva ovat linjassa keskenään. Jutun kiinnostavuutta lisää taatusti se, että kuvassa on lähikuvia ihmisistä tai kiinnostavista yksityiskohdista.