Keskisuomalaisen tulos koheni ryminällä – pörssiyhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen

 

Pörssiyhtiö Keskisuomalainen Oyj ylsi mainioon tulokseen tammi-kesäkuussa. Yhtiön liikevaihto ja operatiivinen tulos kasvoivat roimasti verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Luvut olivat niin hyvät, että yhtiö antoi torstaina koko vuoden voittoa koskevan positiivisen tulosvaroituksen.

Liikevoittoa kertyi alkuvuonna 7,1 miljoonaa euroa, jossa on kasvua peräti 67,1 prosenttia. Tilikauden tuloskin kasvoi 57,5 prosenttia 6,1 miljoonaan euroon.

Liikevaihto oli 112,5 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 35,6 prosenttia.

Huimien kasvuprosenttien taustalla ovat yritysostot sekä kasvanut digitaalinen liiketoiminta. Keskisuomalainen osti Kaakon viestinnän viime huhtikuussa 14,2 miljoonalla eurolla ja Suomen Suoramainonnan viime tammikuussa kahdella miljoonalla eurolla. Myös hieman aiemmin ostettu markkinatutkimusyhtiö Iro Research on menestynyt hyvin.

PÖRSSIYHTIÖN toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan yritysostot olivat erittäin onnistuneita ja kasvu oli kannattavaa.

Myös suhteellinen kannattavuus parani: liikevoittoprosentti nousi 5,1:stä 6,3:een.

– Kannattavuutemme ei ole vielä tavoitteidemme mukainen, mutta se mahdollistaa yrityksen strategian mukaisen kehittämisen turvaten omistaja-arvoa, Kangaskorpi sanoo.

Hänen mukaansa koko vuoden liikevaihto tulee olemaan yhtiön historian korkein.

– Uskomme myös vertailukelpoisen operatiivisen liikevoiton koko vuoden osalta paranevan selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Kangaskorpi kertoo, että konserni pyrkii hakemaan kasvua yritysostoilla myös tulevaisuudessa sopivien tilaisuuksien tullessa eteen.

 

LAAJENTUMISEN MYÖTÄ Jyväskylässä pääkonttoria pitävän konsernin keskimääräinen työntekijämäärä on noussut kokopäiväisiksi muutettuna 2 496 henkilöön. Suomen Suoramainonnan osuus henkilömäärästä on 820 henkilöä ja Kaakon Viestinnän sekä ESV-Paikallismedioiden 355 henkilöä.

– Iso kiitos henkilöstölle, se on tehnyt hyvää työtä, Kangaskorpi sanoo.

Hän ei kuitenkaan lupaa työntekijöille helppoja aikoja, sillä mediamurros haastaa toimialaa jatkuvasti. Myös heikkenevät yleiset talousnäkymät ovat uhka suhdanneherkälle alalle.

– Joudumme tehostamaan toimintaamme myös jatkossa. Tehostaminen on luonnollisesti aina entistä haastavampaa, mutta välttämätöntä, jotta pystymme turvaamaan jatkuvuuden liiketoiminnalle erittäin kovassa kilpailutilanteessa ja vaikeassa toimintaympäristössä.

– Tehokkaammalla toiminnalla pyrimme vapauttamaan resursseja sinne, missä niitä tarvitaan. Asiakkaat, kuten lukijat ja ilmoittajat ovat etusijalla. Pyrimme tekemään entistä parempia tuotteita ja se vaatii tekijöitä, Kangaskorpi linjaa.

Hän lupaa, että yhtiö jatkaa tuotteidensa uudistamista. Erityinen painopistealue ovat uudet digitaaliset tuotteet kuten digitaaliset näyttöpinnat joukkoliikennevälineissä.

–Vaikka digitaalinen media kasvaa eri muodoissaan, niin uskon että paperinen lehti säilyy vielä elinvoimaisena 20–30 vuotta osana kattavaa monikanavaista mediatarjontaamme, Vesa-Pekka Kangaskorpi ennustaa.

Keskisuomalainen laajentaa ensi vuonna radioliiketoimintaansa. Yhtiö hakee parhaillaan uusia ihmisiä tähän toimintaan.