Monikanavaisuudella tunnettuutta ja uusia asiakkaita

Kasvanut tulos konkretisoi monikanavaisen markkinoinnin hyödyt Järvisen Pyörä ja Urheilulle

Järvisen Pyörä ja Urheilu vakuuttui monikanavaisen markkinoinnin tehosta kasvaneen liikevaihdon myötä. Lue alta, miten tulosta kasvattanut markkinointi toteutettiin.

Tavoitteiden konkretisoiminen

Yrityksen tarve oli tehostaa mainontaa sesongissa, jotta saataisiin kiinni potentiaaliset uudet asiakkaat. Toisaalta tarve oli myös vahvistaa asiantuntijamielikuvaa olemassa olevien asiakkaiden keskuudessa.

Tavoitteista johtuen voitiin jo heti alussa erottaa kaksi eri kohderyhmää, joille kannattaisi viestiä hieman eri tavalla. Uusasiakashankinnassa on hyvä muistaa, että tämä kohderyhmä ei välttämättä tunne tai tiedä yritystä, joten myös markkinointiviestinnällä on todella suuri rooli siinä, että saadaanko asiakas kiinnostumaan ja jatkamaan ostopolulla eteenpäin.

Järvisen Pyörä ja Urheilun tapauksessa viestintä oli sesonkiin pohjautuvaa taktista viestintää, joten tärkeintä oli löytää sille oikeanlaista kohderyhmää.

Näistä lähtökohdista monikanavaista mainontaa lähdettiin suunnittelemaan. Kokonaisuus muodostui:

 • mainonnasta painetuissa medioissa Päijät-Hämeen alueella
 • display-mainonnasta alueen verkkouutismediassa
 • digimainonnasta ess.fi:n näköislehdessä
 • Googlen hakusanamainonnasta
 • digitaalisesta ulkomainonnasta ja
 • radiomainonnasta.

 

Suunnittelu on todella tärkeä vaihe onnistunutta kampanjaa, sillä tavoitteita ja tarvetta täytyy peilata medioiden kohderyhmiin, jotta käytössä oleva budjetti voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokonaisuudessa otettiin huomioon ostopolun eri vaiheet ja panostettiin tarpeeksi paljon tietoisuuden lisäämiseen tavoittavilla medioilla. Samalla luotiin tarpeeksi toistoa eri kanavissa, joka on usein edellytys mainosviestin muistamiselle.

– Luotettavan kumppanin rooli urheiluliikkeemme markkinoinnin suunnittelussa ja kirkastamisessa on ollut todella tärkeää, kertoo yrityksen kauppias Ville Järvinen.

Tavoitteet tuloksiksi

Monikanavaisella markkinoinnilla kasvatettiin yrityksen liikevaihtoa ja tulosta, hankittiin uusia asiakkaita ja mainonta on jäänyt hyvin asiakkaiden mieleen.

– Ovi on käynyt tiuhaan ja ilahduttavaa on, että asiakkaat ovat usein omatoimisesti ostopäätöksen yhteydessä kertoneet, mistä ovat saaneet tiedon tuotteesta tai käyttämästään palvelusta, kertoo kauppias Järvinen.

Koostimme tiiviisti alle, mitä mainonnan suunnittelussa ja ostamisessa kannattaa huomioida, jotta markkinointi saavuttaa sille asetettuja tavoitteita.

Onnistunut mainonta pähkinänkuoressa:

 • tunnista haaste tai ongelma
 • määrittele tavoite ja kohderyhmä
 • kuvaa asiakkaan ostopolku ja tunne oston esteet
 • suunnittele oston esteisiin vastaavat pääviestit
 • tunnista ja valitse ostopolkua tukevat mediat ja kanavat sen eri vaiheisiin

 

Näin kuvattuna mainonta saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, mutta sitä se harvoin on. Usein suunnittelussa asiantuntijan apu on ratkaiseva tekijä onnistuneen kampanjan luomiseksi.

Haluatko sinäkin kasvattaa liiketoimintaasi markkinoinnin avulla? Jätä lyhyt kuvaus mainostarpeestasi alla olevalla lomakkeella, niin suunnitellaan sinulle toimiva kokonaisuus. Yhteydenottopyynnön jättäminen ei sido sinua mihinkään.