Selkomedia

Uusi selkokielinen digimedia, Selkomedia.fi

Selkomediasta löytyy ajankohtaista tietoa paikallisista asioista. Tekstit kirjoitetaan helpolla suomen kielellä. Selkomedia on suunnattu suomea vieraana kielenä puhuville, kielen opiskelijoille sekä kognitiivisten haasteiden (esimerkiksi lukihäiriö) kanssa elävillä.

Selkomedian säännöllisiä teemoja ovat #koulutus #työelämä #ihmiset #palvelut #ilmiöt

 

Mediaratkaisut

Tiina Simonen, avainasiakaspäällikkö
p. 040 675 5382,
tiina.simonen@media.fi

 

Tutustu

Selkomedia.fi

 

Mediaratkaisut

 

DISPLAY

Display-mainonnalla Selkomedia.fi:ssä rakennat brändillesi tunnettavuutta ja ohjaat kuluttajia omille sivuillesi.

  • Kampanjat ajetaan useilla mainospaikoilla – kampanja saa 25 % osuuden kaikista mainosnäytöistä
  • Kampanjoiden rakentamiseen lähes rajattomasti mahdollisuuksia visuaalisesti ja toiminnallisesti
  • Display-mainonta antaa mainostajalle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, missä mediaympäristössä mainos näkyy ja toteuttaa kampanja bränditurvallisesti
  • Paikallinen, laadukas mediaympäristö, joka luo mainostajasta vahvan paikallisuuden ja luotettavuuden tunteen

 

NATIIVI

Natiivimainonta on tehokas mainonnan muoto, joka tarjoaa lukijalle lisäarvoa ja tuo mainostajan lähemmäs lukijaa.

  • Natiivimainonta on yksi sisältömarkkinoinnin muoto, jossa kaupallinen, asiakkaan tarpeeseen tuotettu artikkeli tuodaan luontevaksi osaksi median uutisvirtaa. Natiivimainonnassa toimii laadukas, aidosti kiinnostava, hyödyllinen tai viihdyttävä sisältö, jonka parissa lukija viihtyy.
  • Natiivimainonta voi vastata monenlaisiin tarpeisiin aina brändimielikuvan muokkaamisesta tietyn kohderyhmän tavoittamiseen.
  • Huolellisesti suunniteltu ja toteutettu sisältö auttaa saavuttamaan kampanjan tavoitteet.

 

Tutustu

Selkomedia.fi

 

Lisätietoja ja mediaratkaisut

Tiina Simonen, avainasiakaspäällikkö
p. 040 675 5382,
tiina.simonen@media.fi