Evento

Evento – Tapahtumateollisuuden ammattilaisten oma media.

Eventon kohderyhmä on tapahtumateollisuuden ammattilaiset, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjät, tapahtumamarkkinoinnin ammattilaiset, henkilöstöammattilaiset, viestinnäntekijät, vuorovaikuttajat, verkostoitujat, markkinointiviestinnän ammattilaiset ja strategisesti laadukkaisiin kohtaamisiin panostavat markkinoinnin ja myynnin ammattilaiset. Evento tarjoaa innostavaa ja oivaltavaa sisältöä suoraan arjen hyötykäyttöön. Se palvelee kaikkia ammattilaisia ja päättäjiä monikanavaisesti.
Eventon verkkosivut

Eventon mediakortti