Medioillamme tavoitat yli 300 000 eri kuluttajaa Kaakkois-Suomen alueella

Mediatalo Keskisuomalainen on noussut isojen mediatalojen rinnalle mediaratkaisujen tavoittavuudessa mitattuna. Tämä tarkoittaa hienoa tulosta myös Kaakon Viestinnälle, joka on osa Keskisuomalainen -konsernia.
Kaakon Viestinnän mediat eli painetut ja digitaaliset lehdet sekä digitaalinen ulkomainonta eli DOOH tavoittavat yhteensä 301 000 eri kuluttajaa Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueiden 15–79-vuotiasta. Tulokset ilmenevät markkinatutkimusyritys Kantar TNS Oy:n tekemästä yhteistavoittavuustutkimuksesta.

Kantarin tekemä tutkimus toteutettiin marras-joulukuussa 2021. Siinä tutkittiin ensimmäisen kerran kaikkien Kaakon Viestinnän medioiden yhteistavoittavuutta. Kantar 12/2021-tutkimuksessa mitattiin liikenneasemamedioiden, Big One -medioiden, bussimedioiden sekä painettujen ja digitaalisten lehtien tavoittavuuksia. Vastaajia tutkimuksessa oli 5 095 henkilöä ympäri Suomen.

Ulkomainonta näkyy juuri siellä, missä ihmiset luonnollisesti liikkuvat: kaupunkien keskustoissa, paikallisliikenteen ja pikavuorojen busseissa ja liikenneasemilla

Valtakunnallisella ulkomainosverkostolla tavoitetaan 2,5 miljoonaa 15–79-vuotiasta kuluttajaa viikossa eli 57 % koko Suomen väestöstä. Digitaaliseen ulkomainontaan eli DOOH-kanaviin lasketaan liikenneasemanäyttöjen lisäksi myös teiden varsilla sekä kaupunkien keskustoissa olevat Big One -mediat sekä paikallisbussien että Onnibussien pikavuorojen näytöt. Kymenlaaksossa kyseiset mediat tavoittavat 89 % alueen väestöstä, Etelä-Karjalassa 87 % alueen väestöstä ja Etelä-Savossa 82 % alueen väestöstä.

Ulkomainonta näkyy juuri siellä, missä ihmiset luonnollisesti liikkuvat: kaupunkien keskustoissa, paikallisliikenteen ja pikavuorojen busseissa ja liikenneasemilla. Digitaalisen ulkomainonnan vahvuuksia ovatkin erityisesti hyvä huomioarvo sekä dynaamisuus. Sen lisäksi, että digitaalinen ulkomainonta on edullista ja ympäristöystävällistä, voidaan mainonnan sisältöä suunnitella tai muuttaa vuorokaudenajan, kohderyhmän tai kampanjan vaiheen mukaan nopeasti ja reaaliaikaisesti.

Digitaalisella ulkomainonnalla tavoitetaan massoja, luodaan mielikuvia ja tehdään tulosta siellä, missä ihmiset liikkuvat. Brändimielikuvan luomisen ja vahvistamisen näkökulmasta otollisin kohderyhmä on nuoret ja nuoret aikuiset, sillä Kantarin tutkimuksen mukaan digitaaliset näyttöpinnat tavoittavat merkittävästi erityisesti alle 35-vuotiaita. Digitaalisella ulkomainonnalla voidaan tavoittaa kohderyhmiä, jotka lehtimediassa saattavat olla heikommin edustettuina. Tällainen kohderyhmä on esimerkiksi nuoret aikuiset.

  • Yhdistelemällä eri medioita ja eri viestejä oikea-aikaisesti voidaan varmistaa yrityksen näkyvyys siellä, missä yrityksen tavoittelemat kohderyhmätkin ovat. Haluttuun tavoitteeseen päästään, kun ymmärretään asiakkaiden käyttäytymistä ja hyödynnetään tätä ymmärrystä sekä sisällön suunnittelussa että kanavien valinnassa.

Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan digitaalinen ulkomainonta on hyvässä kunnossa, sillä se tavoittaa kaikissa kolmessa maakunnassa lähes koko väestön

Kymenlaakson alueella lehtimedia ja digitaalisen ulkomainonnan kanavat tavoittavat kaikkiaan 95 % alueen alle 35-vuotiaista kuluttajista viikossa. Lehtimediaan nähden yksistään Big One -mediat tuovat 14 000 kontaktia lisää, joten kaiken kaikkiaan mediat tavoittavat 122 000 henkilöä alueen väestöstä. Asiakkuuspäällikkö Jonna Lehtinen Kymenlaakson mediamyynnistä kertoo, että tänä päivänä ymmärretään enemmän eri medioissa näkymisen vaikutus kokonaisvaltaiseen markkinointiin ja mainontaan. Ulkomainontaa hyödynnetään enemmän kuin aiemmin, sillä sen avulla tavoitetaan nuorempaa kohderyhmää.

Etelä-Savossa lehtimedia ja digitaalisen ulkomainonnan kanavat tavoittavat kaikkiaan 87 % alle 35-vuotiaista kuluttajista viikossa ja yhteensä 92 000 koko alueen väestöstä. Alueella sijaitsevat Big Onet tuovat tuohon 14 000 kontaktia lisää alueen lehtimediaan nähden. Asiakkuuspäällikkö Marko Hirn Savonlinnasta toteaa, että perinteisen printti- ja bannerimainonnan lisäksi ulkomainonta on yksi uusi mahdollisuus, jolla saadaan lisää tavoittavuutta ja sitä kautta tehoa mainonnan toimivuuteen. Big Onet ovatkin alueella suosituimpia ulkomainonnan medioita.
Meillä on tällä hetkellä Savonlinnassa myynnissä kaksi Big Onea, jotka ovat sijainniltaan loistavilla paikoilla keskusta-alueella, sekä neljä paikallisbussinäyttöä, hän mainitsee.

Ulkomainonnan myyntitilanne on hyvä myös Etelä-Savon alueella Mikkelissä, sanoo asiakkuuspäällikkö Markku Olkkonen Mikkelistä.
Mainontaa on kaikissa DOOH-medioissa, vaikkakin bussimainonta on vähäistä. Mikkelissä bussilla liikkuminen on enemmänkin opiskelijoiden ja iäkkään väestön liikkumistapa, jos sitä verrataan esimerkiksi pääkaupunkiseutuun, missä liikkuu voimakkaasti koko alueen väestö, hän kertoo.

Etelä-Karjalassa lehtimedia ja digitaalisen ulkomainonnan kanavat tavoittavat kaikkiaan 96 % alueen alle 35-vuotiaista kuluttajista viikossa ja koko alueen väestöstä 87 000 eri kuluttajaa. Asiakkuuspäällikkö Tarja Karhu Etelä-Karjalan mediamyynnistä toteaa, että monikanavaisuus on päivän sana. Yhdistämällä ulkomainonnan esimerkiksi printtiin yritys saa uusia kontakteja selkeästi enemmän kuin käyttämällä vain yhtä mediaa.
– Asiakkaalle on helppo perustella ulkomainonnan vahvuuksia, sillä näkymällä useammassa eri kanavassa on helpompi jäädä asiakkaan mieleen. Kun yritys valitsee perinteisen median lisäksi ulkomainonnan, tuo se lisänäkyvyyttä ja ne tukevat toinen toisiaan. Ulkomainonnalla on myös helpompi tavoittaa laajempi kohderyhmä ja tehdä yritystä tunnetuksi, hän huomauttaa.

 

Kiinnostuitko ulkomainonnasta? Paikalliset asiantuntijat palveluksessasi!

Ota yhteyttä