Osuvampaa markkinointia: perusta kohdennus arvoihin ja asenteisiin

Markkinoinnin trendit näyttävät, että ikä ja sukupuoli yksin eivät enää riitä segmentointiin ja kohdentamiseen. Tarvitaan myös arvoihin ja asenteisiin pohjaavia kriteereitä. Tiukkojen sosiodemografisten tietojen varaan rakentaminen saattaa sulkea pois merkittävän potentiaalin, joka voitaisiin tavoittaa monipuolisemmilla kohdentamiskriteereillä.

Arvot ja asenteet antavat syvällisemmän kuvan ihmisten käyttäytymisestä ja valinnoista kuin perinteiset demografiatiedot. Näiden tekijöiden huomioiminen markkinoinnissa auttaa ymmärtämään kuluttajien moniulotteista luonnetta ja yksilöllisiä motivaatioita. Tietojen avulla markkinoija voi luoda personoidumpia markkinointiviestejä, jotka resonoivat kohdeyleisössä entistä paremmin.

 

Vahvempia brändi- ja asiakaskokemuksia

Kun markkinoija pystyy tunnistamaan kohdeyleisönsä arvot ja asenteet, hän voi suunnitella kohdennetumpia markkinointikampanjoita, jotka ovat asiakkaan kannalta relevantimpia ja vaikuttavampia. Tämä auttaa luomaan vahvempia asiakassuhteita ja sitoutunutta kohdeyleisöä, mikä puolestaan mitä todennäköisimmin johtaa parempaan asiakasuskollisuuteen ja myynnin kasvuun.

Esimerkki: kauppias siirsi mainospanostuksiaan printistä digiin ja ihmetteli, miksi alkuviikon liha- ja kalamainonta ei enää tehoa ja asiakkaat eivät osta kuten ennen. Syy oli kohdennuksessa. Kun kriteerinä oli usein kiireiset lapsiperheelliset, tavoittamatta jäivät ne, joilla on aikaa ja halua panostaa ruuanlaittoon myös arkisin. Kun kohdennuskriteerejä monipuolistettiin ja mainonta tavoitti myös ruuasta ja ruuanlaitosta kiinnostuneet, tuli liha- ja kalatiskille vipinää myös alkuviikolla.

Hyödyntämällä arvoihin ja asenteisiin pohjautuvia tietoja markkinoija voi myös erottua kilpailijoistaan ja luoda ainutlaatuisen brändikokemuksen, joka resonoi juuri oman kohdeyleisönsä kanssa. Tällainen syvällinen ymmärrys kuluttajista auttaa markkinoijaa saamaan kohdeyleisönsä paremmin haltuun ja rakentamaan kestävämpiä markkinointistrategioita pitkällä tähtäimellä.

 

Monikanavainen markkinointi buustaa ostopolkua

Taktisessa mainonnassa mainonnan toimivuuteen vaikuttaa kohdennuksen ohella usein myös erot mainoskanavien välillä. Sama mainonta ei toimi samalla tavalla kaikkialla. Toimiva kampanja huomioi eri kanavien lainalaisuudet ja hyödyntää niitä tehokkaasti asiakkaan ostopolulla. Olemalla läsnä monikanavaisesti, lisäät todennäköisyyttäsi saavuttaa kohderyhmäsi huomio ja kiinnostus, ja olet mielessä silloin, kun ostoaikeet heräävät.

Kantar on tutkinut mainoskanaviin suhtautumista ja mainosalustan merkitystä brändille. Kun ihmiset altistuvat mainonnalle sellaisessa mainosalustassa, johon heillä on positiivinen suhde, on vaikutus mainostavalle brändille 7-kertainen verrattuna tilanteeseen, jossa mainosmuoto ja/tai -alusta ei ole mielekäs. (Lähde: Kantar yli 100 datan tutkimus).

 

Paikallinen media on valmiiksi kohdennettua

Suomalaisten suhtautuminen mainontaan paikallisissa medioissa on tutkitusti korkealla. Mainostajille paikallinen media tarjoaa valmiin kohdennuksen vastaanottavaiseen yleisöön ilman hukkakontakteja: Tavoitat paikalliset ihmiset, joilla on tutkitusti kiinnostusta paikallisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä halua suosia paikallista.

Meiltä Meks Etelästä saat asiantuntevaa näkemystä ja sparrausapua sopivien kriteerien määrittämiseen kohderyhmäsi tavoittamiseksi ja toimivat ratkaisut mediavalintaan ja kohdentamiseen silloinkin, kun kolmannen osapuolen evästeet eivät ole hyödynnettävissä.

Autamme myös mainonnan sisällön suunnittelussa ja viestin personoimisessa niin, että mainos tuntuu kohderyhmälle merkitykselliseltä ja toimii mahdollisimman hyvin eri kanavissa.

 

Älä hukkaa potentiaalia

Ole yhteydessä ja ota haltuun kohderyhmäsi!

Jutta Utriainen
Indight Manager
Meks Etelä
jutta.utriainen@media.fi
puh. 040 683 2487

 

Koko Meks Etelän ammattilaistiimi palveluksessasi