Mediakonserni Keskisuomalaisesta merkittävä jakelutoimija Suomeen

Mediatalo Keskisuomalainen ostaa jakeluyhtiö Suomen Suoramainonnan – ”Laajentaa tuotetarjontaa merkittävästi”

Mediatalo Keskisuomalainen  ja Janton Holdings Oy:n konkurssipesä ovat sopineet ehdoista, joilla Keskisuomalainen ostaa Suomen Suoramainonta Oy:n osakkeet.

Kaupan toteutuminen vaatii vielä Mediatalo Keskisuomalaisen hallituksen ja Janton Holding velkojien hyväksynnän. Kaupat on tarkoitus saada allekirjoitettua joulukuun aikana ja omistusoikeus osakkeisiin siirtyy viimeistään ensi vuoden alusta.

Suomen Suoramainonta Oy on Suomen suurin osoitteettomien painotuotteiden jakelija. Sen valtakunnallinen verkosto tavoittaa noin 2,4 miljoonaa kotitaloutta. Jakeluverkoston läpi kulkee vuosittain noin 1,2 miljardia jakelukappaletta. Konsernin liikevaihto oli viime vuonna noin 40 miljoonaa euroa.  SSM työllisti vuonna 2017 keskimäärin 4000  koko-tai osa-aikaista työntekijää.

-SSM:n ostaminen osaksi Keskisuomalainen konsernia on luonteva jatkumo yhtiön kasvuhakuiselle ”yhdessä uudistuen” – strategialle. Suomen Suoramainonta on omalla liiketoiminta-alueellaan keskeinen toimija Suomessa. Uusi  nyt hankittava liiketoimintakokonaisuus laajentaa Keskisuomalainen Oyj:n tuotetarjontaa merkittävästi. Järjestelyjen jälkeen pystymme tarjoamaan media-asiakkaillemme markkinoiden kattavimman palvelukokonaisuuden. Kauppa kasvattaa selvästi yhtiön liikevaihtoa ja parantaa käyttökatettamme jo vuoden 2019 osalta, toteaa Mediatalo Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.                  

Suomen Suoramainonta on monen maahanmuuttajan ensikosketus suomalaiseen työelämään. Se on työpaikka, josta kielitaidon ja osaamisen kartuttua voidaan siirtyä muihin tehtäviin. Mainos ja kaupunkilehtijakelu on myös monen nuoren ensimmäinen matalan kynnyksen työpaikka, josta hankitulla rahalla nuori voi tehdä omia ostoksia.  -Tällaiselle kotouttavalle ja työhön opettavalle työlle on tarvetta ja toivomme myös sitä osaltamme voivamme mahdollisimman hyvin tarjota,  Kangaskorpi toteaa.

Kaupan johdosta Keskisuomalaisen vuoden 2019 liikevaihto kasvaa ja kaupalla uskotaan olevan positiivinen käyttökatevaikutus.

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Kangaskorpi, Mediatalo Keskisuomalaisen konsernijohtaja
p. 050 688 33