Mediatalo Keskisuomalainen panostaa B2B-markkinointiviestintään

Katja Lindman Mediatalo Keskisuomalaisen Brand Manageriksi

Mediatalo Keskisuomalainen panostaa vahvemmin jatkuvaan ja tehokkaaseen B2B-markkinointiviestintään. Näin varmistetaan konsernin monipuolisen ja monikanavaisen tuote- ja palvelutarjonnan kilpailuetujen, vahvuuksien sekä konsernin asiantuntijuuden viestiminen jatkossa aiempaa laajemmin.

–Brändi on yritykselle tärkeä kilpailuvaltti. Pysyäksemme asiakkaiden mielessä ja pystyäksemme rakentamaan suotuisia mielikuvia kilpailijoihin nähden, vaaditaan jatkuvaa ja asiakaslähtöistä markkinointiviestintää, sanoo Mediatalo Keskisuomalaisen kaupallinen johtaja Mikko Pakarinen.

B2B-markkinointiviestinnän vahvistamiseksi Meksin myyntiryhmän vetäjä ja B2B-markkinointipäällikkö Katja Lindman on nimitetty  1. helmikuuta 2019 alkaen Mediatalo Keskisuomalaisen Brand Manageriksi. Katjan toimenkuvana on rakentaa yrityksen ulkoista ja sisäistä mielikuvaa monipuolisena ja asiantunteva mediatalona, kasvattaa tuotteiden ja palveluiden tunnettuutta sekä tukea mediamyynnin asiakastyötä yhtenäisillä ja laadukkailla myyntimateriaaleilla.

Katja Lindman raportoi tehtävässään kaupallinen johtaja Mikko Pakariselle.
Siirto tehtävään tapahtuu liukuvasti, sillä samalla varmistetaan Meksin myyntiryhmän ohjaus siirtymävaiheessa.