Mediatalo Keskisuomalaisen kaupunkilehtien digilukijamäärissä vahva kehitys

Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT 2022) mukaan tutkimuksessa mukana olleiden Mediatalo Keskisuomalainen konsernin 70 tilattavan sanoma-, paikallis- sekä kaupunkilehden kokonaistavoittavuus viikossa on 2 154 000 lukijaa.

Painetuilla lehdillä ja niiden näköislehdillä tavoitetaan 1 419 000 lukijaa yhdessä päivässä ja lehtien digitaalisilla sisällöillä 1 110 000 lukijaa viikossa. Suurimmat tilattavat sanomalehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat ja Etelä-Suomen Sanomat.

Kaupunkilehdet tavoittavat yli miljoona lukijaa

Mediatalo Keskisuomalainen on Suomen suurin kaupunkilehtien kustantaja. Tutkimuksessa mukana olleet konsernin 21 kaupunkilehteä tavoittavat 1 014 000 printtilukijaa ja niistä 16 kaupunkilehdestä saatava digitavoittavuus on puolestaan 551 000 digilukijaa. Suurimmat kaupunkilehdet ovat Helsingin Uutiset, Tamperelainen ja Länsiväylä.

– Kaupunkilehtien kehitys pääkaupunkiseudun haastavassa markkinatilanteessa on ollut huikeaa. Länsiväylä lähes tuplasi digilukijamääränsä 66 000 digilukijasta 105 000 digilukijaan. Helsingin Uutiset kasvatti painetun lehden ja digilehden lukijamäärää. Lehden kokonaistavoittavuus on nyt 406 000 ja digilukijoita Helsingin Uutisilla on 332 000, kertoo Mediatalo Keskisuomalaisen mediamyynnin B2B Insight Manager Tanja Herranen.

Vahvoja paikallisesti ja tavoittavia maakunnallisesti

Paikallis- ja kaupunkilehdet ovat säilyttäneet asemansa vahvoina alueellisina medioina. Lehtimedioiden painetut ja digilehdet täydentävät hyvin toisiaan ja tavoittavat eri ikäisiä lukijoita.

– Konsernimme digiverkoston profiilissa korostuu mukavasti väestön profiiliin nähden 25–45-vuotiaat kuluttajat, kun taas printtilehtien profiili painottuu yli 50-vuotiaisiin, toteaa Herranen.

Mediatalo Keskisuomalainen, kokonaistavoittavuus

Viisi suurinta (printti + verkko)

Helsingin Uutiset 406 000
Keskisuomalainen 253 000
Savon Sanomat 203 000
Tamperelainen 188 000
Etelä-Suomen Sanomat 168 000

KMT 2022

Lehtimedia on vahva ja monipuolisesti tavoittava media

Suomalaisista 92 % lukee sanoma-, kaupunki tai iltapäivälehtiä viikoittain eri lukuvälineillä. Painettuna niitä lukee viikoittain 60 % ja digitaalisena 78 % vastaajista.

Mainontaan printtimediassa suhtaudutaan positiivisesti

Eri mediaryhmistä printtimainontaan suhtaudutaan myönteisimmin. Mainontaan painetussa sanomalehdessä suhtautui positiivisesti 77 % sekä ilmaisjakelu- ja noutopistelehdissä 83 % vastaajista.

Printtimainonta luo kysyntää – kauppa on tutkitusti paikallista

Printtimedia aktivoi kuluttajaa ja luo kysyntää. Tietoa ostopaikan valintaan ja ostopäätöksen tueksi saa 58 % lukijoista ja 60 % saa ideoita arjen hankintoihin, ostoksille lähtemiseen sekä erilaisiin vapaa-ajan aktiviteetteihin. Kauppa on paikallista, tutkimuksen mukaan 85 % lukijoista suosii paikallisia liikkeitä ja palveluita. (KMT 2022)

Sanomalehti koetaan luotettavana mediana ja paikallisen tiedonlähteenä

Sanomalehden luotettavuus arvostettuna uutismediana näkyi KMT 2022 tutkimuksessa: 94 % vastaajista luottaa sanomalehdistä saatuun tietoon kotimaan ja maailman tapahtumista. Vastaajista 89 % on sitä mieltä, että sanomalehdet kokoavat yhteen tärkeimmät uutiset ja puheenaiheet. Lisäksi 93 % vastaajista kokee sanomalehden paikallisten asioiden ja tapahtumien tiedonlähteeksi.

Mediatalo Keskisuomalaisen printti- ja digilehdissä mainoksesi näkyy uskottavassa, luotettavassa ja paikallisesti vahvassa uutismediassa. Vaikuta medioillamme valtakunnallisesti tai kohdenna alueellisesti – konsernimme medioilla tavoitat suomalaiset.

Tutustu Mediatalo Keskisuomalaisen lehtifaktoihin
Hinnasto

 

Kansallinen Mediatutkimus (KMT) on printtimedia-alan yhdessä tilaama tutkimuskokonaisuus. Tutkimuksen päätilaaja on MediaAuditFinland Oy ja toteuttaja Kantar TNS Oy. KMT 2022 -tutkimuksen näytemäärä on 23 508 vastaajaa.

KMT 2022 tutkimus toteutettiin suunnitellusti ja tutkimuksen tuottamat tulokset ovat lukuminuutteja lukuun ottamatta suoraan vertailukelpoisia KMT 2021 tutkimuksen tulosten kanssa. KMT-lehtien lukijatiedot raportoidaan kerran vuodessa.

Lähde: KMT 2022, MediaAudit Finland

Mediatalo Keskisuomalaisen kaikille tilattaville paikallislehdille saatiin nyt ensimmäistä kertaa digitavoittavuusluku. Uusina lehtinä tutkimukseen tulivat kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset, paikallislehdet Lopen Lehti ja Karkkilan Tienoo.