Mediatrendejä datan pohjalta – lehtimedia

Painettu lehti on suurimmalle osalle lukijoista hyvin tärkeä osa arkea. Huolimatta siitä, että tilaajamäärä verkossa kasvaa, muodostavat painetun sanomalehden tilaajat edelleen selkeän enemmistön. Tarkasteltaessa mediatrendejä nousee lehtimediasta esiin neljä selkeää elementtiä:

  1. Tilattu, painettu lehti pysyy.
  2. Painetun kaupunkilehden kehitys on vakaata.
  3. Erityisesti pääkaupunkiseudun kaupunkilehtien digilukemien kasvaa.
  4. Sanomalehden vahvuudet pysyvät – kaupunkilehtimedia kehittyy.

Sekä tilattavien että kaupunkilehtien lukijamäärät ovat pysyneen vakaina viimeiset 3–5 vuotta. Mainostajan kannalta merkille pantavaa on painetun lehden ja digilehden lukijoiden voimakas eriytyminen – päällekkäistä käyttöä on vähän. Pääkaupunkiseudun kaupunkilehtien digitavoittavuus kasvaa voimakkaasti, erityisesti Helsingin Uutisten osalta, jonka digilukeminen on tuplaantunut kolmessa vuodessa. Digin lukijaprofiili kaupunkilehdissä on erittäin kiinnostava – nuori ja kulutusorientoitunut.

Elinvoimaisilla markkina-alueilla konsernimme painettujen tilattavien lehtien lukijamäärä on pysynyt vakaana. Mediatalo Keskisuomalaisen sanomalehdistä levikkiä ovat kasvattaneet muun muassa Etelä-Suomen Sanomat, Etelä-Saimaa, Savon Sanomat ja Uusimaa.

Sanomalehdellä ykkösasema luotettavuudessa

Koronavuosi on kasvattanut luotettavan tiedon tarvetta. Lukijamme ovat kokeneet tuottamamme sisällön heille merkitykselliseksi. Samoin mainostajalle luotettavan mediaympäristön arvo on korostunut – se vahvistaa viestin uskottavuutta. Sanomalehdellä on ykkösasema luotettavuudessa: 86 prosenttia suomalaisista luottaa sanomalehteen. Sanomalehti koetaan vahvana demokratian ja yhteiskunnallisten asioiden edistäjänä. Tätä mieltä on neljä viidestä suomalaisesta ja 18–24 vuotiaista peräti 90 prosenttia.

Kansallisen mediatutkimuksen mukaan eri lukuvälineillä sanoma- ja iltapäivälehtiä lukee viikoittain tutkitusti suomalaisista 97 prosenttia. Painettuna niitä lukee viikoittain 70 prosenttia ja digitaalisena 86 prosenttia vastaajista.

Alueellisen uutisoinnin merkitys korostuu suomalaisten keskuudessa, sillä 95 prosenttia kokee sanomalehden paikallisten asioiden ja tapahtumien lähteeksi. Painetuista tai digitaalisista sanomalehdistä asuinkuntansa uutisointia seuraa 70 prosenttia suomalaisista.

Kaupunkilehdillä on merkittävä rooli omien lukijoidensa keskuudessa ja omilla alueillaan

Mediatalo Keskisuomalaisen IRO Researchilla tammikuussa 2021 teettämän tutkimuksen, Kaupunkilehtien mielikuvat, mukaan kaupunkilehtemme ovat merkittävässä roolissa oman asuinalueensa uutisoinnissa, oman alueensa puolestapuhujana ja tärkeänä alueellisena tiedonvälittäjänä. Tutkimukseen osallistuneista 88 prosenttia kokee kaupunkilehden ajankohtaisena ja paikallisten yritysten mainontaan sopivana mediana. Kaupunkilehti on aidosti paikallinen lähimedia, joka löytää lukijansa ja luo kysyntää siellä, missä lukijat asuvat ja paikalliset yritykset ovat. Kaupunkilehtiemme lukijoista 94 prosenttia on taloutensa päivittäisostopäättäjiä.

Mainonta lehtimediassa aktivoi

Kuluttajien suhtautuminen mainontaan lehtimediassa on kiistaton, tutkitusti eri mediaryhmistä printtimainontaan suhtaudutaan positiivisimmin. Mainonta sanomalehdissä aktivoi: 63 prosenttia saa ideoita ostoksille lähtemisestä ja vapaa-ajan aktiviteeteista. Ostopaikan valintaan ja oston tueksi mainoksista kokee saavansa tietoa 60 prosenttia suomalaisista.

Viesti luotettavassa ja laadukkaassa mediaympäristössä lähellä kuluttajaa

Mediatalo Keskisuomalaisella on 48 vahvaa, aidosti paikallista sanomalehteä, 29 laadukasta kaupunkilehteä ja 12 kumppanilehteä aina Helsingistä Enontekiöön. Hyödynnä näkyvyys luotettavissa, lukijoidemme arvostamissa lehtimedioissa, mediamarkkinointimme asiantuntijuus ja ostamisen helppous. Saat asiantuntevan kampanjasuunnittelun aina tuotannosta tutkimukseen yhdellä kontaktilla, olipa tarpeesi paikallinen tai valtakunnallinen.

Mediamarkkinoinnin asiantuntijat palveluksessasi:

Kun haluat tavoittaa valtakunnallisesti

Kun haluat tavoittaa paikallisesti, valitse markkinoinnin asiantuntija läheltäsi

Tutustu lehtifaktoihin tästä

Lähde: KMT 2020, IRO Research 2020 /2021 Tuhat suomalaista, IRO Research Kaupunkilehtien mielikuvatutkimus 01/2021