Minkälainen bannerimainonta toimii?

Banneri- eli display-mainonnalla on hyvin pitkä historia osana digitaalista mainontaekosysteemiä. Ensimmäinen bannerimainos julkaistiin vuonna 1994 ja sitä pidetään yhtenä mainonnan käännekohdista.

Vuosien saatossa voisi ajatella, että bannerimainonnan teho laskee. Bannerimainonta kuitenkin kehittyy jatkuvasti eteenpäin seuraten teknologian kehittymistä, mutta sen lisäksi myös erilaisia trendejä. Tämän voi huomata myös, jos googlettaa maailman ensimmäisen bannerimainoksen!

Historia on tärkeää mutta vielä tärkeämpää on se, minkälainen bannerimainonta toimii nykyisin ja mitä sen suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon? Joten ensi kerralla, kun mietit bannerimainontaa, pidä seuraavat vinkit mielessäsi!

6 vinkkiämme hyvään bannerimainontaan

  1. Mieti, mikä on tavoitteesi. Tämä kuulostaa varmasti täysin ilmiselvältä, mutta usein konkretia jää kuitenkin uupumaan. Mieti tavoite tarkkaan ja kirjoita se jonnekin näkyville. Siten siihen on helppo palata. Kristallinkirkas tavoite mielessä mainonta on jo lähtökohtaisesti tehokkaampaa.
  2. Bannerin sisältö. Varmista, että kokonaisuus on selkeä mutta informatiivinen. Panosta visuaalisuuteen ja mainoksen tasapainoisuuteen. Bannerimainoksen pitäisi herättää kiinnostus mainostettavaa asiaa kohtaan ja saada yleisö aktivoitumaan.
  3. Erottuvuus. Jos somessa huomio pitäisi kiinnittää alle sekunnissa, niin samaa ajatusta voi käyttää myös bannerimainonnassa. Yhtä tärkeää on myös miettiä, miten bannerimainos olisi mahdollisimman vähän häiritsevä. Siihen voi vaikuttaa muun muassa kiinnittämällä huomiota mainoksen väreihin, mainostyyliin ja mainonnan sopivuuteen kohderyhmälle. Mainoksen tarkoitus on kiinnostaa, ei ärsyttää.
  4. Mainonnan kohdentaminen. Mainontaa kohdennetaan yhä enemmän kontekstuaalisuuden eli sisältöpohjaisen kohdentamisen kautta, ja niin myös bannerimainonnassa. 94 %:lle digimedioiden kuluttajista on tärkeää pystyä luottamaan kuluttamansa digimedian sisältöihin. Kontekstuaalisuudella voidaan parantaa mainoksen huomioarvoa ja vaikuttavuutta kymmenillä prosenteilla. (Digitalist 1/2021.)
  5. Mediaympäristö. Mediaympäristö on yhä tärkeämpi osa kaikkea mainontaa, sillä mediaympäristön luotettavuus vaikuttaa siihen, miten kuluttajat suhtautuvat mainontaan. Suomalainen digiuutismedia on arvokas mainosympäristö. (Digitalist 1/2021.)
  6. Mainoksen formaatti. Kannattaa kokeilla rohkeasti erilaisia bannerimainonnan formaatteja, kuten animointeja, gifejä ja videoita – ne auttavat kiinnittämään käyttäjän huomion! Teknologia mahdollistaa myös edistyksellisten mainosmuotojen käyttämisen, kuten chatbottien hyödyntämisen bannereissa. Eri tavoitteissa ja tarkoituksissa toimii yleensä myös erilainen formaatti.

Toivottavasti sait vinkeistämme apua bannerimainonnan tehostamiseen! Mikäli haluat tietää lisää tämän mainosmuodon hyödyistä, katso displayn tuotesivumme.