Monikanavaisuus aktivoi toimintaan

Tiedätkö, kuinka, milloin ja missä olla brändinä läsnä?

Brändityöhön on tarjolla tietoa ja dataa enemmän kuin koskaan, silti alle 10% brändeistä kasvaa. Pirstoutuneet mediamarkkinat ja median ostaminen tuovat haasteensa jatkuvasti
lisääntyvin mediakanavin ja kosketuspinnoin. Mainostajalle monikanavaisuus mahdollistaa viestin varioimisen, monipuolisen kerronnan tuotteesta tai palvelusta ja näkyvyyden eri
mediaympäristössä. Halutun tavoittavuuden ja tulosten maksimoimiseksi tärkeään rooliin nousee ymmärrys monikanavaisuuden mahdollisuuksista ja markkinoinnin kohdentamisesta.

Monikanavaisuudella kasvatetaan mahdollisuutta mainoksen näkemiseen useampaan kertaan (OTS=opportunity to see). Sillä päästään tehokkaasti kohdentamaan viestiä toivotulle
kohderyhmälle eri vuorokauden aikoina,  kuluttajien yhä laajemmin avoinna olevaan ostoikkunaan. Monikanavaisuus tuo mainontaan tehoa ja toistoilla vahvistetaan mahdollisuutta saada
viesti kuluttajalle juuri oikeaan aikaan oikeassa kanavassa.

Useammassa kanavassa viestin nähneet perehtyvät sisältöön huomattavasti paremmin kuin sen yhdessä kanavassa huomioineet. Monikanavaisuus kasvattaa  tunnettuutta lähes 60%, 
positiivista mielikuvaa 40% ja yli kolminkertaistaa kuluttajan aktivoitumista. Voidaan perustellusti sanoa, että toisto lisää tunnettuutta ja tunnettuus uskottavuutta.
Mitä useammassa kanavassa mainos nähdään, sitä varmimmin se johtaa toimintaan. Useammassa kanavassa nähty sisältö ymmärretään paremmin ja se personoituu. Useampaan kertaan
nähty mainonta koetaan itselle suunnattuna ja  mielenkiintoisena.

Pirstoutuneessa mediakentässä Mediatalo Keskisuomalaisen tarjoaa asiakkaalle kustannustehokkaasti asiakasymmärrykseen pohjautuvaa kohdennettua markkinointia  arvostetussa mediaympäristössä. Mainostajalle ostaminen on helppoa; valtakunnallinen tavoittavuus ja  markkinoinnin palvelut suunnittelusta tutkimukseen saavutetaan yhdellä
kontaktilla. Mediamyynnin ammattilaiset avaavat asiakkaalle selkeästi monikanavaisuuden ja kohdennetun markkinoinnin mahdollisuudet ja  löytävät parhaat kampanjaratkaisut niin
paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Mediatalo Keskisuomalaisen keskiössä on aina asiakas ja asiakkaan onnistuminen.

Aidosti valtakunnallinen – vahvasti paikallinen

Mediatalo Keskisuomalaisen mediaratkaisuilla monikanavaisen kampanjan toteuttaminen on helppoa.
Painetut- ja näköislehdet tavoittavat 2 180 0000 miljoonaa lukijaa viikossa. Lehdillä tavoitetaan lähes puolet eli 49% 12+v väestöstä viikoittain.
Mediatalon 70:ssä vahvassa kaupunki- ja sanomalehdessä mainos on turvallisessa mediaympäristössä alueensa luetuimmassa mediassa, josta mainontaa seurataan mielellään.
Tutkimusten mukaan sanomalehtimainontaan suhtaudutaan postitiivisesti iästä riippumatta. Muun muassa näiden seikkojen vuoksi arvostettu paikallinen lehti on taktinen media, joka saa
aikaiseksi kauppaa.

Digitaaliset sisällöt tavoittavat kuukausittain 2,6 miljoonaa silmäparia. Kesällä, ja erityisesti heinäkuussa, mobiilihakujen määrä on huipussaan. Mobiilissa kulkee kätevästi mukana myös
digitaalinen näköislehti mainoksineen.

Digimarkkinoinnin avainsanoja ovat nopea näkyvyys, kohdentaminen ja mitattavuus. Digitaalisen markkinoinnin asiantuntijat rakentavat jokaisen kampanjan räätälöidysti asiakkaan
tarpeisiin. Asiantuntijamme ymmärtävät, sosiaalisen median alustan, personoitujen viestien merkityksen eri kohderyhmille, erilaisten asiakkaiden tarpeet. Näillä elementeillä toteutetaan
tavoitteita.

Mediatalo Keskisuomalaisen ulkomainonta tavoittaa viikossa yli puolet nuorista aikuisista

Suomen ainoalla aidosti valtakunnallisella ulkomainosverkostolla – digitaalisilla liikenneasemilla, Big one -ulkomainostauluilla, digitaalisella bussimedialla ja kauppakeskus medialla –   tavoitetaan viikossa 1,8 miljoonaa kuluttajaa. Erityisen hyvin digitaalinen ulkomainonta tavoittaa 15-29 –vuotiaat. Tässä ikäryhmässä tavoittavuus on jopa 60 %. Kesällä ulkomainonnan tavoittavuus etenkin bussi- ja liikenneasemamedian osalta kasvaa entisestään. Pikavuorojen  bussimedian tavoittavuus nousee kesäkuukausina 30% muihin vuodenaikoihin verrattuna. Liikenneasemien ja Big one -ulkomainostaulujen tavoittavuus kasvaa viikonloppujen aikana keväästä syksyyn. Digitaalisella ulkomainonnalla luodaan mielikuvaa ja tehdään tulosta siellä, missä ihmiset liikkuvat.

Mediatalo Keskisuomalainen on luotettava kumppani monikanavaisuuden mielenkiintoisessa maailmassa kohti yhä onnistuneempia kampanjoita ja kerromme kuinka, milloin ja missä olla brändinä läsnä.

 

Hyppää mukaan ja kysy tarjous heti!

 

Lähde: Kantar TNS,  RAM 2017-2018/Kärkimedia,  FIAMComScore 1/2019, KMT AL +total 2018