Natiivimainonta tarjoaa erinomaisen työkalun myynnin ja brändin kehittämiseen

Asiakkaiden ostoprosessi ja -käyttäytyminen ovat muuttuneet. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä suurempi osa tekee jopa ostopäätöksen sen tiedon varassa, jonka he löytävät itsenäisesti. Ostoaikeissa olevat asiakkaat janoavat heitä auttavia ja palvelevia sisältöjä. Tämä on yrityksesi menestymisen kulmakiviä, sillä jos et ole mukana ostoprosessissa, ei asiakas osta sinulta.

Yrityksen täytyykin pystyä kertomaan palveluistaan mielenkiintoisesti, jotta se saa sitoutettua kohderyhmänsä brändinsä pariin juuri silloin, kun potentiaalinen ostaja etsii kaipaamaansa tietoa. Näin yritys tulee osaksi asiakkaan ostopolkua, joka hyvin todennäköisesti johtaa ostoon jossain vaiheessa matkaa.

Natiivimainonnassa on kyse juuri tästä: saadaan asiakkaan huomio, sitoutetaan hänet brändiin ja syvennetään sitä kautta kiinnostusta. Tämä tekee natiivimainonnasta erityisen mainosmuodon, jolla on lukuisia vahvuuksia, olipa tavoitteena myynnin lisääminen tai brändin kehittäminen – ja hyvin usein nämä kulkevat rinnakkain, mutta on myös tilanteita, joissa yrityksellä on tarve keskittyä vain esimerkiksi mielikuvien muokkaamiseen.

Natiivimainonnan vahvuudet

Suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti tehtynä, natiivimainonta tuo mainostajalle upeita tuloksia. Tässä artikkelissa keskitymme nimenomaan tulosten saamiseen, sillä mainonnan on tarkoitus saada aikaan vaikutusta, ja juuri siihen natiivimainonta sopii loistavasti!

  1. Natiivimainonnan huomioarvo on korkea, koska saat käyttöösi tilaa, joka on totuttu näkemään uutisten käytössä. Digissä etusivun natiivimainoskampanjat kestävät yleensä yhden viikon, joten voit miettiä, milloin viimeksi yrityksesi olisi päässyt etusivun uutiseksi kokonaisen viikon ajaksi. Natiivimainonta tarjoaa siihen mahdollisuuden.
  2. Sisällöt syventävät kohderyhmäsi kiinnostusta. Tämä on tärkeää, sillä yhä useammin ostajat haluavat tutustua aiheeseen itse ja etsivät siitä tietoa. Natiivimainonnalla pääset osaksi tätä prosessia.
  3. Natiivimainosten mainosympäristönä toimivat luotettavat ja tunnetut mediabrändimme, joiden lukijat muodostavat valmiiksi kiinnostuneen kohderyhmän. Näin tavoitat myös täysin uutta kohderyhmää ja kasvatat brändisi tunnettuutta isojenkin yleisöjen keskuudessa.
  4. Laadukkaat sisällöt vaikuttavat tunteisiin, jättävät muistijälkiä ja muokkaavat mielikuvia. Näin sitoutat kohderyhmäsi brändiisi ja luot sellaista kilpailuetua, joka saa asiakkaan ostamaan juuri sinulta.
  5. Natiivimainontaan suunniteltuja sisältöjä voi ja kannattaa hyödyntää laajasti osana yrityksen markkinointia. Ammattilaisten toteuttamat sisällöt ovat pitkäikäisiä ja ne ovat tuotavissa eri kanaviin, joten natiivimainonta on parhaimmillaan myös kustannustehokasta.

Listaa voisi helposti jatkaa loputtomiin! Natiivimainonnan vahvuuksista kertoo myös asiakkaidemme onnistumistarinat, joista saat konkreettisia esimerkkejä natiivimainonnan toteutuksista.

Kolme vinkkiä sisältöihin, jotka tuottavat tuloksia

Tuloksia tuovat natiivimainonnan sisällöt ovat tarkkaan mietittyjä kokonaisuuksia. Kirjoitettunakin sääntönä pidetään sitä, että sisällöt kohdistetaan aina rajattuun kohderyhmään tietylle tavoitteelle.

Yhtä tärkeää on myös se, että tarjottu sisältö on kiinnostavaa, innostavaa, ajatuksia herättävää, aktivoivaa tai viihdyttävää. Perinteiset yritysesittelyt sen sijaan eivät enää toimi, joten niillä ei tuloksia saada aikaan!

Listasimme alle hyödynnettäväksi muutamia sisältöideoita, jotka toimivat tuloksellisen natiivimainonnan pohjana.

Yrityksesi olemassaolon tarkoitus 

Kerro yrityksesi tarina mielenkiintoisella tavalla. Miksi olette olemassa? Miksi olette parempi kuin kilpailijanne? Älä keskity kertomaan tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksista, vaan kerro miten ne helpottavat kohderyhmäsi arkea tai poistavat asiakkaidesi ongelmia. Esimerkiksi miten avullanne ihmiset voivat säästää aikaa tai rahaa? Kun yhdistät tähän aitoja ja mieleenpainuvia tarinoita yritystaipaleen varrelta, herätät tunteita ja luot lukijan mieleen voimakkaita muistijälkiä.

Ihmiset yrityksen takana

Ihmiset kiinnostavat aina, joten miksi ette toisi esiin mahtavia työntekijöitänne? Yrityksen työntekijät ovat sen suuri pääoma ja kilpailuetu, joita viestinnässä kannattaa hyödyntää. Sitä varten täytyy vain löytää oikeanlaiset viestikulmat. Tällaiseen sisältöön on helppo samaistua, jolloin pystyt luomaan tunnesiteen sisältösi lukijaan.

Muokkaa mielikuvia brändistäsi

Yrityksesi brändi elää vastaanottajan mielessä, mutta mielikuva ei välttämättä ole sellainen kuin olette määritelleet. Natiivimainonnan avulla muokkaat mielikuvia tavoitteesi mukaiseksi. Tämä on tärkeää, sillä erityisesti kovassa kilpailutilanteessa, brändi voi olla juuri se asia, joka ratkaisee kilpailun sinun eduksesi. Toisin sanoen se tarkoittaa juuri sitä, että ostopäätöstä tehtäessä, asiakas valitsee sinun tuotteesi tai palvelusi. Tällä on suora vaikutus liikevaihtoon ja myyntiin. On kuitenkin ymmärrettävä, että edes natiivimainonta ei tuo huipputuloksia yhdessä yössä. Tarvitaan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä, mutta se on sen arvoista!

Huipputuloksiin asiantuntijoiden ammattitaidolla ja toimivalla tuotantoprosessilla

Natiivimainontaa ja sisältöjä on mahdollista tuottaa itse, mutta yleensä niiden tehokkaaseen toteuttamiseen ei ole tarvittavia resursseja. Sisältöjen suunnittelu ja tuottaminen on haasteellista työtä, joten yleensä on kustannustehokkaampaa ottaa avuksi asiantuntijoita, jotka ovat alansa ammattilaisia. He etsivät ja suunnittelevat oikeat viestit oikealle kohdeyleisölle.

Juuri tähän tarpeeseen meiltä löytyy natiivimainonnan asiantuntijatiimi, joka palvelee asiakkaita selkeällä ja toimivalla tuotantoprosessilla. Näin sisällöntuotannosta saadaan tehokasta ja toimivaa. Alta löydät lisää natiivimainonnasta ja sen hinnoista.

Natiivimainonta palveluna