Mediatalo Keskisuomalainen ostaa liki 12 miljoonalla euroa omia ja Ilkka-Yhtymän osakkeita – on jo ennestään Ilkan toiseksi suurin omistaja

Keskisuomalainen Oyj tekee laajoja osakejärjestelyjä. Yhtiö hankkii Mediatalo Keskisuomalaisen ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeita yhteensä noin 11,9 miljoonalla eurolla.

Keskisuomalainen Oyj, Kalevi Takalan kuolinpesä, Lea Takalan kuolinpesä, Herttaässä Oy, Herttakuutonen Oy, Secfin Oy sekä Lea Takalan testamentinsaajat sopivat maanantaina osakekaupasta, jossa Mediatalo Keskisuomalainen ostaa kaikki myyjien omistamat Keskisuomalaisen ja Ilkka-Yhtymän osakkeet.

Kalevi Takalan kuolinpesä on ollut Keskisuomalainen Oyj:n suurin omistaja sekä ääni- että osakemäärällä mitattuna. Secfin on ollut osakemäärällä mitattuna omistajissa sijalla 15 ja Herttaässä sijalla 74. Herttaässä ja Herttakuutonen ovat sijoittaja Kai Mäkelän hallinnoimia yhtiöitä.

Kaupan kohteena on 445 059 Keskisuomalaisen A-osaketta, 223 315 Keskisuomalaisen K-osaketta, 44 268 Ilkka-Yhtymän I- ja 586 854 saman yhtiön II-osaketta. Kauppahinta on 13,40 euroa kultakin Keskisuomalaisen A-osakkeelta, 15 euroa kultakin Keskisuomalaisen K-osakkeelta, 4,30 euroa kultakin Ilkka-Yhtymän I-osakkeelta 4,11 euroa kultakin Ilkka-Yhtymän II-osakkeelta.

Osakkeiden hintaerot selittyvät äänivallalla. Keskisuomalaisen K-osakkeilla on 20-kertainen äänivalta verrattuna pörssissä noteerattuihin A-osakkeisiin. Sama ero on Ilkka-Yhtymän I – ja II-sarjan osakkeilla.

Mediatalo Keskisuomalainen rahoittaa kauppahinnan olemassa olevin kassavaroin.

Kaupan myötä haltuumme tulee merkittävä määrä omia osakkeita, joita voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseen tähtäävissä järjestelyissä.

Ilkka-Yhtymässä Mediatalo Keskisuomalaisen osuus kasvaa 8,63 prosenttiin ja ääniosuus 2,89 prosenttiin. Yhtiön asema Ilkka-Yhtymän toiseksi suurimpana omistajana vahvistuu. Ilkka on Alma Media kolmanneksi suurin omistaja 10,92 prosentin osuudella.

Keskisuomalainen-konsernin hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä on välittömästi kaupan jälkeen 6,47 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Kaupan ehtona on lisäksi sovittu kahtatoista K-osaketta koskeneen lunastusriidan sovinnollisesta ratkaisemisesta, ja Mediatalo Keskisuomalaista vastaan nostettu kanne on peruutettu.

Mediatalo Keskisuomalaisen toimitusjohtajan Vesa-Pekka Kangaskorven mukaan osakekaupoilla saadaan rauhaa yhtiön kehittämiseen ja vältetään pitkä ja kallis oikeusprosessi.

– Yhtiön vahva tuloksentekokyky ja tase mahdollistavat tehdyt kaupat.

Kangaskorven mukaan kauppa mahdollistaa Mediatalo Keskisuomalaisen strategisen omistuksen kasvattamisen Ilkka-Yhtymässä.

Se mahdollistaa myös vireillä olleen lunastusriidan ja Keskisuomalaisen sekä myyjien välisten muiden Mediatalo Keskisuomalaiseen kehittämiseen liittyvien näkemyserojen ratkaisemisen kaikkia osakkeenomistajia hyödyttävällä tavalla.

– Kaupan myötä haltuumme tulee merkittävä määrä omia osakkeita, joita voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi ja omistaja-arvon kasvattamiseen tähtäävissä järjestelyissä, Kangaskorpi sanoo.