Pieksämäen Lehden ja Paikallislehti Sisä-Savon ilmestymispäivät muuttuneet

Muutokset painetun uutismedian tilattavien sanomalehtien ilmestymispäivien vähentämisessä johtuvat taloudellisista syistä. Jakelu- ja painokustannukset ovat kallistuneet ja ovat edelleen noususuunnassa. Näiden vaikutuksia talouteen ei ole pystytty kompensoimaan. Ratkaisulla pyritään varmistamaan lehtien hyvä sisältö ja toimitusten resursseja journalismin tekemiseen sekä lähitulevaisuudessa että pitemmälläkin tähtäimellä.

Lehtiä kehitetään siihen suuntaan, johon tilaajien ja lukijoiden toiveet ja tarpeet kohdistuvat
Sisältöä painotetaan entistä enemmän digitaalisiin julkaisukanaviin ja verkkosisältö on entistä nopeammin tilaajien saavutettavissa

Muutosten myötä Pieksämäen Lehti ilmestyy 1.10. alkaen kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja torstaisin. Paikallislehti Sisä-Savo ilmestyy kerran viikossa, torstaisin.