Uutismediaan investoitu mainonta kasvattaa tutkitusti myyntiä

Se, joka tavoittaa suomalaiset, on paras markkinointikumppani! Mediatalo Keskisuomalaisen printti- ja digiuutismediat tavoittavat 2,2 miljoonaa lukijaa viikossa. Turvalliset ja luotettavat kotimaiset mediat heijastuvat positiivisella tavalla myös brändiisi ja lisäävät luotettavuuttasi. Uutismedioissa näkyvän mainonnan tehokkuuden puolesta puhuu Uutismedian liiton tuore tutkimus. Uutismedia on vahva mainoskanava niin taktiseen kuin brändimainontaan.

Meta-analyysi uutismedioiden vaikutuksesta mainostajan myynnin kasvuun

Eri medioiden käyttö ja niiden vaikutus myyntiin on mainostajalle yksi merkittävä seurannan kohde. Isot mainostajat ovat jo useita vuosia mallintaneet erilaisten tekijöiden vaikutusta myynnin kehittymiseen niin kutsutuilla ROI-mallinnuksilla (Return on Investment tai Return on Marketing Investment, ROMI).

ROI mittaa lisämyyntiä, vaikutusta liikevaihdon kasvuun, ei siis esimerkiksi myyntikatetta tai tulosta. Uutismedian liitto tilasi Omnicom Media Groupilta meta-analyysin heidän seitsemän ison mainostajansa ROI-mallinnuksista.

Mukana olevat mainostajat edustavat neljää teollisuuden alaa: autot, kestokulutushyödykkeet, päivittäistavarat ja palvelut. Analyysin pohjalla ovat markkinoinnin toimenpiteet vuosina 2019–2022. Kukin mainostaja on investoinut mediaan vuosittain 0,4–3 miljoonaa euroa, ja yhteinen panostus analyysijaksolla oli 42 miljoonaa euroa.

Käytetyn mediamainonnan vaikutus meta-analyysissä mukana olevien palveluiden ja tuotteiden kokonaismyyntiin on ollut 17 prosenttia.

Tutkimuksen keskeiset tulokset:

  1. Uutismedioiden kanavat (painettu, display ja online-video) ovat olleet 45 prosenttia tehokkaampia kuin mediat keskimäärin.
  2. Uutismedioiden osuus median aikaansaamasta lisämyynnistä on ollut 36 prosenttia, kun osuus kaikista mediaan käytetyistä investoinneista on ollut 27 prosenttia.
  3. Online-video- ja display-mainonta ovat olleet erityisen tehokkaita myynnin kasvattajia. Ne sijoittuvat kolmen tehokkaimman (ROI) median joukkoon.
  4. Painetun mainonnan ROI oli 3,2. Tämä tarkoittaa, että jokainen painettuun mediaan investoitu euro on tuottanut lisämyyntiä kolme euroa.
  5. Sanomalehtien ROI oli 3,8 eli noin 18 prosenttia korkeampi kuin painetulla mainonnalla keskimäärin.
  6. Painetun mainonnan tehokkuus (ROI) oli jopa kolme kertaa korkeampi, kun investointi oli keskimääräistä suurempi. Näissä tilanteessa ROI oli peräti 9,1. (Tässä analyysissä tavanomainen investointi painettuun mainontaan tarkoitti 250 000 euroa/vuosi, suuri investointi 800 000 euroa/vuosi.) Pienillä investoinneilla painettu mainonta ei isoilla mainostajilla ole yleensä kustannustehokasta.

 

Pandemia-ajan muutokset – painetun mainonnan teho on ollut kasvava

Analyysissä tehtiin myös vertailu eri medioiden tehokkuuteen ennen koronaa ja sen alkamisen jälkeen (ennen ja jälkeen 1.4.2020). Painetun mainonnan teho on ollut kasvava. Ennen koronaa painetun mainonnan ROI oli 2,3 ja koronan alkamisen jälkeen 3,9.

Tutkimus tehokkuudesta osaksi kampanjaa Mediatalo Keskisuomalaisen suurimmissa sanomalehdissä

Mainoskampanjan tehoa voi tutkia Mediatalo Keskisuomalaisen suurimmissa sanomalehdissä, Savon Sanomissa, Etelä-Suomen Sanomissa, Keskisuomalaisessa sekä Kaakon alueen tilattavissa sanomalehdissä Etelä-Saimaassa, Itä-Savossa, Kouvolan Sanomissa, Kymen Sanomissa ja Länsi-Savossa.

Sanomalehtimainontaa voidaan tutkia näiden lehtiemme sitä varten perustetuissa lukijayhteisöissä. Tutkimuksesta saat tietoa mainonnan huomioarvoista ja vaikuttavuudesta, ja myös avointa palautetta mainonnan kehittämistä varten. Kannustan käyttämään tätä mahdollisuutta hyväksi, kehottaa Mediatalo Keskisuomalaisen B2B Insight Manager Tanja Herranen.

Painetut ja digitaaliset uutismediat täydentävät toisiaan – monikanavaisella kokosivulla tavoitat molemmissa

Painetut ja digitaaliset uutismediamme täydentävät hyvin toisiaan eri ikäryhmien tavoittamisessa. Halusimme tarjota asiakkaillemme markkinointiratkaisun, jossa tavoitetaan helposti kuluttajat molemmissa kanavissa. Näin sai alkunsa Mediatalo Keskisuomalaisen uusi markkinointiratkaisu, monikanavainen kokosivu, joka paketoi printin ja digin yhdeksi mainostuotteeksi kuudessa sanomalehdessämme, kertoo Herranen.

Monikanavaisen kokosivun lähtökohtana on laajemman tavoittavuuden myötä kasvattaa mainostajan viestin tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Monikanavaisuus mahdollistaa eri kohderyhmien kohtaamisen useamman kerran päivässä. Se kasvattaa eri ikäryhmien tavoittavuutta, painettujen ja digilehtien täydentäessä hyvin toisiaan. Digitaalinen kokosivu tukee nuoremman kohderyhmän tavoittavuutta, printtilehden painottuessa yli viisikymmenvuotiaisiin.

Tavoittavat mainoskanavat ulottuvillasi aina Helsingistä Enontekiöön

Laajemmalla kattauksella viestisi välittyy luotettavassa kotimaisessa uutismediassa aina Helsingistä Enontekiöön! Loistava uutinen kampanjan toteuttamiseen vahvoissa paikallisissa uutismedioissamme on, että Kansallisen Mediatutkimuksen 2022 mukaan kauppa on paikallista ja 85 prosenttia lukijoista suosii paikallisia liikkeitä ja palveluita. Kun haluat tavoittaa läheltä, suosi paikallisia uutismedioita!

Tarvitsetko vinkkejä mainontaan uutismedioissamme? Me autamme! Tunnemme kohderyhmät ja markkina-alueet. Tiedämme, ketkä uutismedioitamme lukevat. Olemme luotettava kumppanisi ja saat tutkimustietoon perustuvat vinkit kampanjasi toteuttamiseen. Vinkkinä, kun otat printin kumppaniksi  paikallisen digin, voit verkkonäkyvyydellä lisätä tavoittavuuttasi jopa 40 prosenttia.

Kysy tarjous heti! Saat sen ripeästi, olipa tarpeesi alueellinen tai valtakunnallinen. 

Laajempaan kampanjointiin yli aluerajojen:

 Meks – valtakunnallisille suurasiakkaille ja mediatoimistoille

Kun tarvitse paikallista näkyvyyttä:

Markkina-alueesi asiantuntijat palveluksessasi

 

Lähde: Uutismedian liitto Omnicom Media Group tutkimus