Luotettavat uutismediamme tarjoavat mainostajille tutkitusti laadukkaan ympäristön

Luotettavat uutismediamme tarjoavat mainostajille tutkitusti laadukkaan ympäristön – kuluttajat suhtautuvat kotimaisissa uutismedioissa mainoksiinkin luottavaisemmin

Digilukemista ja sen ilmiöitä kartoitettiin 25.4.2024 julkaistussa laadullisessa tutkimuksessa, jossa haluttiin ymmärtää sanoma- ja aikakauslehtien digilukemisen ilmiöitä.

Mainontaan liittyen tutkimuksessa nousi esiin seuraavia tuloksia:

  • Luotettavassa mediassa mainos vaikuttaa luotettavalta
  • Ensisijainen luotettavuutta synnyttävä tekijä on median kotimaisuus
  • Myös median brändimielikuva vaikuttaa: suuret, vakavat mediat ovat luotettavampia kuin pienemmät ja viihteellisemmät mediat
  • Isommissa lehdissä mainostaviin yrityksiin luotetaan enemmän, koska heillä on ollut varaa hankkia kalliimpaa mainostilaa

Vaikuttaisi siltä, printistä tuttu halo-efekti (median positiiviset ominaisuudet heijastuvat mainostettavaan tuotteeseen) median ja mainonnan välillä toteutuu myös digilehdessä!

”Hyviä mainoksia on omasta mielestä ne, jotka tavallaan liittyvät asiaan.” Mies, 29-v.

Hyvän digimainonnan kriteereiksi löydettiin seuraavia asioita

  • Mainos sopii julkaisumedian sisältöön sekä tyyliin, ja on riittävän samanlainen median muun sisällön kanssa.
  • Mainonta on suunnattu lukijan tarpeisiin ja se tavoittaa oikeaan aikaan, ja oikeassa kontekstissa.
  • Mainos ei estä sivuston käyttöä, eikä toistu liian monta kertaa.
  • Mainos on selkeästi tunnistettavissa mainokseksi eikä se sekoitu journalistiseen sisältöön.

Lähde: Digilukemisen ilmiöt -tutkimus, Anni Haavisto, Dagmar 2024.

Media Audit Finland, Media-alan tutkimussäätiö.