Uutismedia on EU-vaaleissa äänestäjien luettava tietolähde

Uutismedia on EU-vaaleissa äänestäjien luettava tietolähde

Juuri nyt on aika näkyä vakuuttavana toimijana luotettavassa uutismediassa – 6.-9.6.2024 järjestettäviin EU-vaaleihin haetaan tietoa ja tukea ehdokasvalintaan juuri painetuista sekä digitaalisista sanomalehdistä.

Kesäkuun europarlamenttivaaleissa äänestämään aikovista tai sitä harkitsevista 62 prosenttia hakee tukea äänestyspäätökseensä painetuista tai digitaalisista sanomalehdistä, 59 prosenttia televisiosta (tv-kanavat tai niiden verkkopalvelut).

Sanomalehdet ja televisio ovat erityisen merkittäviä tietolähteitä varmimmin äänestämään aikoville. Sosiaalinen media korostuu alle 35-vuotiailla, mutta 45 vuotta täyttäneille sen merkitys on vähäinen.

Lähde: Europarlamenttivaalit 2024 -tutkimus, Iro Research Oy, Uutismedian liitto