Mikkelin Asumisoikeus Oy lisäsi asumisoikeusasumisen tunnettuutta ja näkyvyyttä natiivimainonnalla

 

 

”Natiivimainonta on osoittautunut meille todella hyväksi tavaksi parantaa Asumisoikeuden yrityskuvaa ja tuoda esille haluttuja asioita yhtiöistämme ja asumisoikeudesta asumismuotona. Toisin kuin perinteinen mainonta, mahdollistaa natiivimainonta paljon kattavamman ja asiakasta kiinnostavan tavan kertoa asioista. Juttujen sisällöt olivat meidän näköisemme ja aidot, mutta tuottaja osasi muokata jutut kuvineen erittäin hyvin asiakkaita puhutteleviksi ja tuottaviksi.”

Mikkelin Asumisoikeus Oy, markkinointivastaava, Maija Ikonen

 

Mikkelin Asumisoikeus Oy on vuonna 1991 perustettu Mikkelin kaupungin omistama yhtiö, jonka käytännön toimintaa hallinnoi ja hoitaa Mikalo Oy. Mikkelin Asumisoikeus Oy tarjoaa 243 asumisoikeusasuntoa yksiöistä suuriin perheasuntoihin ympäri Mikkeliä. Asumisoikeusasumisessa yhdistyvät omistus- ja vuokra-asumisen parhaat puolet ja asumisen huolettomuus.

 

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n tunnettuus on Mikkelin alueella ollut heikkoa, ja asumismuotona asumisoikeusasuminen on lähes tuntematonta. Tämän vuoksi uusien asiakkaiden saaminen ja tavoittaminen on ollut haastavaa, toteaa markkinointivastaava Maija Ikonen Mikkelin Asumisoikeus Oy:sta.

 

– Kaipasimme apua erityisesti näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseen ja vahvistamiseen. Haasteena on ollut tämän asumismuodon tuntemattomuus eikä sitä tällä alueella ole koettu kiinnostavaksi vaihtoehdoksi omistus- tai vuokra-asumisen rinnalle, hän selventää.

 

Mikkelin Asumisoikeus Oy ei ollut juurikaan aikaisemmin mainostanut missään mediassa, mutta Meks Kaakon palvelut olivat kuitenkin entuudestaan tuttuja Mikalo Oy:n kautta. Tästä syystä yhteistyö Kaakon Viestinnän kanssa tuntui luontevalta.

 

Natiivimainonta on luonteva keino herättää kiinnostusta sekä vahvistaa mielikuvaa yrityksestä ja sen palveluista

 

Asiakkaan natiivikampanjan tavoitteena oli ensisijaisesti kertoa asumismuodosta ja sen eduista sekä tuoda asumisoikeutta tunnetuksi mikkeliläisille. Lisäksi haluttiin herättää yleistä kiinnostusta asumismuotoa kohtaan. Kampanjalla pyrittiin saamaan lisää kiinnostuneita kyselijöitä sekä luonnollisesti hakijoita vapaisiin asuntoihin eli uusia asumisoikeussopimuksia. Myös yrityksen verkkosivulle toivottiin lisää liikennettä. Natiivimainonta koettiin sopivaksi markkinoinnin keinoksi tunnettuuden lisäämiseksi ja kiinnostuksen herättämiseksi.

 

Odotukset olivat suhteellisen korkealla, koska Mikalolla oli jo positiivisia kokemuksia Meks Kaakon kanssa tehdystä natiivimainonnasta.

 

”Uskoin alusta saakka, että natiivimainonta olisi nimenomaan tunnettuuden lisäämiselle hyvä tapa ja valitut mediat oli todettu alueellamme toimivaksi. Koska aiempaa ns. perinteistä mainontaa ei oltu juurikaan Asumisoikeudelle tehty, oli tämä hyvä tapa lisätä näkyvyyttä uskottavasti.”

 

Natiivimainonta on erinomainen keino, kun halutaan panostaa laadukkaisiin ja pitkäikäisiin sisältöihin, sillä artikkeli näkyy osana hakutuloksia, uutisvirtaa ja sisältösuosituksia. Natiiviartikkelilla lukijan saa sitoutettua sisältöön, sillä artikkelissa aihetta saa avattua syvällisemmin ja tehtyä aihetta tunnetuksi. Natiiviartikkeli on myös luonteva keino tavoittaa oikea kohderyhmä, herättää kiinnostusta asumismuotoa kohtaan sekä vahvistaa mielikuvaa yrityksestä ja sen palveluista.

 

Kampanjalla onnistuttiin yli odotusten

 

Natiivikampanja toteutettiin kahdessa eri osassa eli keväällä ja syksyllä, jotta saatiin parempi kattavuus näkyvyydelle. Keväällä kohderyhmäksi haluttiin nimenomaan mikkeliläiset perheet, sillä natiiviartikkeli käsitteli perheasumista asumisoikeusasunnossa ja sen etuja. Syksyn artikkeli kertoi puolestaan yleisesti asumisoikeusasumisesta ja asunnoista, jolloin pyrittiin tavoittamaan laajemmin mikkeliläisiä ihmisiä.

 

Mainoskanaviksi valikoituivat kohderyhmälle tutut paikalliset mediaympäristöt eli sanomalehti Länsi-Savo ja Lansisavo.fi-verkkopalvelu. Syksyn kampanjassa mukaan otettiin myös Mikkelin Kaupunkilehti, jotta saatiin lisäbuustia näkyvyyteen. Kampanjaan kuului kaksi kokosivun printti- ja diginatiiviartikkelia sekä kuukauden mittainen sosiaalisen median kampanja Facebookissa. Facebook -kampanjassa haluttiin tavoittaa ihmisiä alueellisesti laajemmalta alueelta sekä saada näin lisänäkyvyyttä ja tavoittavuutta.

 

Molemmat artikkelit keräsivät hyvin lukijoita ja klikkauksia ja niillä saatiin toivottua tunnettuutta aikaiseksi. Kampanjan aikana natiiviartikkeleita katsottiin 4 697 kertaa ja kokosivun ohjaavalla natiivimainoksella oli 634 935 näyttökertaa. Ohjaavan natiivimainoksen tarkoitus on saada ohjattua lukija asiakkaan omalle verkkosivulle. Natiiviartikkeleista klikattiin 4045 kertaa yrityksen verkkosivulle. Lisäksi artikkeleita sitouduttiin lukemaan hyvin, esimerkiksi lokakuun artikkelin keskimääräinen lukuaika oli huikeat 3 minuuttia ja 15 sekuntia.

 

Facebook -kampanja toimi myös hienosti, sillä se tavoitti yhteensä 17 302 ihmistä ja sitä näytettiin 122 009 kertaa. Facebook-kampanja sai yhteensä 1757 tykkäystä, reagointia ja jakoa sekä 1676 klikkausta yrityksen verkkosivuille. Tämä kertoo siitä, että artikkelit herättivät kiinnostusta halutussa kohderyhmässä.

 

Yhteistyö Meks Kaakon kanssa osoittautui onnistuneeksi, mutkattomaksi ja sujuvaksi

 

Mikkelin Asumisoikeus Oy:n tunnettuus kasvoi, ja kiinnostus asumismuotoa kohtaan heräsi kampanjan myötä. Myös yhteydenotot lisääntyivät kampanjan aikana, ja asuntojen käyttöaste nousi. Tavoitteet siis täyttyivät.

 

– Natiiviartikkeleiden avulla olemme saaneet huomattavan määrän yhteydenottoja ja asuntohakemuksia uusilta potentiaalisilta asiakkailta sekä olemme tehneet uusia sopimuksia. Heistä monet ovat myöntäneet, että vasta jutun avulla koko asumismuoto tuli tutuksi, sanoo Ikonen.

 

Ikosen toteaa, että yhteistyö Mediatalo Keskisuomalaisen Kaakon alueen asiantuntijoiden kanssa on ollut todella mutkatonta ja sujuvaa niin kampanjoiden suunnittelussa kuin itse toteutuksessa. Yhdessä he ovat ideoineet juttujen sisällöt, pohtien ja ajatuksia vaihtaen. Kun toisen jutun alkuperäinen idea ei onnistunut tuli idea uudesta toteutustavasta  Meks Kaakon tuottajalta. Artikkelit ovat saaneet lopullisen muotonsa ajallaan, nopeasti ja onnistuneesti. Artikkelit on otettu hyötykäyttöön myös yrityksen omassa viestinnässä.

 

 

Kampanjan toteutus:

Kevään natiivikampanja:

  • Natiiviartikkeli 24.4.2021 Länsi-Savossa
  • Natiiviartikkeli 26.4.-2.5.2021 Lansisavo.fi-verkkopalvelu
  • Somekampanja yrityksen Facebook-sivulla 26.4. – 26.5.2021
  • Katso natiiviartikkeli

Syksyn natiivikampanja:

  • Natiiviartikkeli Länsi-Savossa 16.10.2021
  • Natiiviartikkeli Mikkelin Kaupunkilehdessä 13.10.2021
  • Natiiviartikkeli Lansisavo.fi-verkkopalvelu 11.10.-17.10.2021
  • Somekampanja yrityksen Facebook -sivulla 12.10. – 10.11.2021
  • Katso natiiviartikkeli

Lue lisää referenssejä

Katso kaikki >
7.05.24

Bussimainonnalla hoituu niin taktinen kuin brändimarkkinointikin

LUe lisää
29.04.24

Uudenlainen digitaalinen toteutus houkutteli – aktivoitumisprosentti oli vaikuttavat 81%!

LUe lisää
10.04.24

Paikallisliikenteen bussimainonta tavoitti opiskelijat ja kasvatti asiakaskuntaa

LUe lisää
21.03.24

Kohdennettu bussimainonta täytti Yeppo & Soonsoon tavoitteet

LUe lisää