Mikkelin Värin liikevaihto kasvuun brändi- ja verkkosivu-uudistusten sekä monimediallisten markkinointiratkaisujen avulla

”Näkyvyys on huomioitu ja asiakkailtamme saatu palaute on ollut kannustavaa ja positiivista. Olemmekin olleet erittäin tyytyväisiä mainonnan keskittämiseen Mediatalo Keskisuomalaisen Kaakon alueen asiantuntijoille ja Kamualle. Aiemmin mainonta on ollut hyvin pirstaleista, nyt synergiaedut ovat selvästi havaittavissa.”

Tuula Korja, kauppias, Mikkelin Väri

Mikkelin Väri on mikkeliläinen pitkän linjan perheyritys ja se on kuulunut Värisilmä-ketjuun vuodesta 2004 lähtien. Alkujaan Värisilmän päämyyntituotteena olivat maalit. Sittemmin sisustaminen ja pintamateriaalit ovat tulleet maalien rinnalle tärkeäksi osaksi Värisilmä-liikkeiden valikoimaa. Vuonna 2008 mukaan tulivat Artic Kaihdin ja vuonna 2017 Noblessa -keittiöt.

 

Alun perin nimeä Värisilmä Mikkeli kantanut yritys luopui Värisilmä-nimestä, jotta nimi kuvastaisi paremmin yrityksen tarjontaa tänä päivänä. Valikoimaan kuuluu ratkaisuja remontoinnin erilaisiin tarpeisiin aina suunnittelusta toteutukseen ja rahoitukseen sekä maalit, tapetit, säilytysjärjestelmät, kaihtimet ja ulkomaalit.

 

– Yrityksemme aikaisempi nimi Värisilmä Mikkeli on antanut väärän kuvan yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista, sillä yleinen mielikuva on ollut yksinomaan Värisilmä -myymälästä eli maalikaupasta. Markkinointi on tapahtunut pääosin Värisilmä -brändin alla, kunnes vuonna 2021 päätettiin lähteä suunnittelemaan yrityksellemme omaa brändiuudistusta, jonka avulla haluttiin saada selkeämpää näkyvyyttä, kertoo Mikkelin Värin kauppias Tuula Korja.

 

Mikkelin Väri on tehnyt yhteistyössä Meks Kaakon kanssa taktista markkinointia jo useamman vuoden ajan. Tuolloin yhteistyöhön on sisältynyt printtimainontaa Länsi-Savon ja Mikkelin Kaupunkilehden painetuissa lehdissä, display-mainontaa Lansi-savo.fi -verkkopalvelussa ja digitaalista ulkomainontaa Big One- näytöillä. Tämän lisäksi yritys on mainostanut omatoimisesti ja muiden kumppanien kanssa sosiaalisessa mediassa, Googlessa, radiossa ja televisiossa.

 

 

 

Monipuoliset mainontaratkaisut ja verkkosivu- sekä brändiuudistus hoituivat saman katon alta yhteistyössä  Meks Kaakon ja Kamuan kanssa

 

Meks Kaakon Etelä-Savon mediamyynnin asiakkuuspäällikkö Juha Lyytikäisen ja sisältömarkkinoinnin asiantuntijan Katja Himasen kanssa yritys lähti suunnittelemaan ensimmäiseksi natiivimainontaa. Samalla heräsi kuitenkin ajatus Mikkelin Värin brändin kirkastamisesta, sillä yrityksen tavoitteena oli myös lisätä brändin tunnettuutta kuluttajien keskuudessa.

 

Mikkelin Väri halusi tuoda esille yrityksen monipuolisen palvelutarjoaman sen nimen, brändin sekä verkkosivujen kautta sekä nostaa esiin ammattitaitoista ja palvelevaa henkilöstöä. Tämän vuoksi Mikkelin Värille päätettiinkin toteuttaa laajempi kokonaisuus, johon kuuluivat brändi- ja verkkosivu-uudistus, natiivi- ja some-kampanjat sekä digitaalista ulkomainontaa.

 

Suunnitteluun liittyi mukaan Mediatalo Keskisuomalaisen markkinointiviestintäyhtiö Kamua, jonka kanssa aloitettiin Mikkelin Värin kotisivujen uudistaminen verkko-osoitteesta alkaen. Aiemmin yrityksen verkkosivu kulki nimellä varisilmamikkeli.fi, ja nyt myös tähän haluttiin selkeä brändin mukainen muutos. Samalla yrityksen sosiaalisen median mainontaa sekä Google-hakusanamainontaa päätettiin toteuttaa jatkossa yhteistyössä Kamuan kanssa.

 

Vuoden 2022 keväälle ja kesälle luotiin markkinointisuunnitelma, johon sisältyi kolme natiivikampanjaa ja siihen liittyvä printtimainonta Länsi-Savossa ja Mikkelin Kaupunkilehdessä. Tämän lisäksi suunnitelmaan kuului kuukausittain neljä Google- ja some-mainoskampanjaa ja kaksi kahden viikon ulkomainosjaksoa Big One -näytöissä.

 

 

 

Uudistuksilla haluttiin luoda mielikuva yrityksestä, joka tarjoaa remontoijalle kaiken saman katon alta

 

Kampanjoissa lähdettiin liikkeelle brändi- ja verkkosivujen uudistuksella, natiivimainonnalla sekä Facebook-kampanjoilla, jotka toteutettiin maaliskuun aikana. Muut isompaan kokonaisuuteen liittyvät kampanjat toteutettiin pitkin kevättä ja osa tullaan toteuttamaan vielä kesän 2022 aikana.

 

Brändi- ja verkkosivu-uudistuksen merkittävinä muutoksina olivat uusi brändi-ilme ja nimen vaihto Värisilmä Mikkelistä Mikkelin Väriksi. Uudistuksilla saatiin luotua mielikuva yrityksestä, joka tarjoaa remontoijalle kaiken saman katon alta. Muutos tuli näkymään laaja-alaisesti myymälässä, verkkosivuilla ja kaikessa markkinoinnissa. Mikkelin Värin uudet kotisivut https://www.mikkelinvari.fi julkaistiin 1.3.2022, jolloin julkaistiin myös ensimmäinen natiiviartikkeli sekä aloitettiin laajempi some-kampanjointi.

 

 

Natiivimainoksella kuluttajat saatiin kiinnostumaan Mikkelin Väristä ja näin ollen ohjattua natiiviartikkelin ja palvelutiedon pariin

 

Maaliskuussa natiivikampanjassa tuotiin esiin suunnittelu- ja asennuspalvelua. Natiivimainontaa toteutettiin Länsi-Savon ja Mikkelin Kaupunkilehden printtilehdissä sekä Lansi-savo.fi -verkkopalvelussa. Näkyvyyttä natiivikampanjalle boostattiin kuukauden ajan Facebook-mainonnalla.

 

Esimerkiksi Lansi-savo.fi -verkkopalvelussa julkaistu natiiviartikkeli ”Me teemme sisustusunelmistasi totta – Tervetuloa Mikkelin Värin palveluiden pariin!” keräsi 2 278 katselukertaa ja uniikkeja sivulla kävijöitä 2 112. Tulokset kertovat siitä, että natiivimainonta on vetänyt puoleensa, ja kuluttajat on saatu kiinnostumaan Mikkelin Väristä ja näin ollen ohjattua natiiviartikkelin pariin. Natiivikampanjat koostuvat lehden verkkopalvelussa etusivulle tulevasta uutismaisesta natiivimainoksesta sekä natiiviartikkelista. Printissä natiivimainonta tunnetaan perinteisemmin advertoriaaleina.

 

 

Facebook-kampanjoinnille asetettiin erilaisia tavoitteita ja kohderyhmiä

 

Maaliskuussa markkinoitiin Facebookissa erilaisin tavoittein ja kohderyhmin. Facebook-kampanjoissa keskityttiin esimerkiksi Mikkelin Värin uuden brändin mainostamiseen, liikenteen ohjaukseen Mikkelin Värin uudistuneille verkkosivuille ja diginatiivin boostaukseen, jossa ohjattiin liikennettä Lansi-savo.fi -verkkopalvelun natiiviartikkeliin Mikkelin Värin uudistuneesta ilmeestä ja palveluista.

 

Uudelleenmarkkinoinnin kampanjalla Facebookissa puolestaan houkuteltiin erityisesti aikaisemmin Värisilmä Mikkelin -verkkosivuilla käyneitä henkilöitä vierailemaan Mikkelin Värin uudistuneilla verkkosivuilla. Lisäksi maaliskuun puolivälissä käynnistettiin vielä ajankohtaisten tarjouskampanjoiden karusellimainokset, joissa nostettiin Noblessa-keittiötä ja Kylpyhuonepäiviä.

 

Diginatiivin boostaus -kampanjan tulokset olivat tasaisen erinomaisia heti kampanjan aloittamisesta lähtien. Näyttöjä kertyi 50 037 kappaletta, mainos näkyi yhteensä 14 456 eri henkilölle ja sitä klikattiin 2 781 kertaa. Kampanjan mediabudjetti oli 200 euroa, ja tuhat mainoksen näyttökertaa saavutettiin vain neljällä eurolla. Yhden linkin klikkauksen keskimääräiseksi kustannukseksi muodostui vain 0,18 euroa. Tulokset ovat budjettiin ja kohderyhmän kokoon nähden erityisen hyviä. Myös kampanjan CTR oli erinomainen, jopa 12,59 %. CTR:llä tarkoitetaan klikkausprosenttia eli prosenttilukua, joka kertoo, kuinka moni mainoksen nähneistä on klikannut mainosta ja ohjautunut mainostajan omalle sivulle.

 

 

– Parhaiten kampanjan mainoksista toimi sellainen, jossa oli mainoskuvana Mikkelin Värin henkilökunnan kuva. Helposti lähestyttävä ja ”ihmiseltä ihmiselle”-tapaan luotu sisältö toimii erityisen hyvin. Mainos keräsi jopa 259 tykkäystä kommenttien ja julkaisun jakojen lisäksi. Tämä kampanjan mainos oli ensimmäinen, joka laitettiin uudella ilmeellä käyntiin, kertoo Katja Himanen.

 

Uuden brändi-ilmeen kampanja suoriutui myöskin todella hyvin. Tässä kampanjassa oli mukana kaksi mainosversiota, henkilöstökuva ja uuden logon kuva, joista molemmat toimivat tasaisen hyvin. Mediabudjettia kampanjaan käytettiin 123,42 euroa, jolla saavutettiin kampanjatavoitteen mukaisesti linkin klikkauksia 214 kappaletta vain 0,58 euron linkin klikkaus -kustannuksella. Klikkauksia saavutettiin kokonaisuudessaan 805 kappaletta, ja näyttökertoja 45 772 kappaletta. Tuhannen näyttökerran kustannus jäi hyvin alhaiseksi, vain 2,7 euroon. Verkkosivukävijöille kohdistettu uudelleenmarkkinointikampanjalla tavoitettiin 469 Mikkelin Värin verkkosivulla jo aiemmin vieraillutta kävijää, vaikka kampanjaan käytettiin vain 21,28 euroa.

 

Yhteistyö tuotti konkreettisia tuloksia, sillä Mikkelin Värin liikevaihto lähti jopa 30 % kasvuun edellisvuoteen verrattuna

 

Tavoitteissa onnistuttiin hienosti Mikkelin Värin tarpeisiin räätälöidyn laajan paketin avulla. Mainonta sai asiakkaat hyvin liikkeelle, sillä myymälässä on vieraillut asiakkaita kampanjatuotteiden tai palvelun perässä kampanjoinnin aloitettua. Brändiuudistuksen, verkkosivu-uudistuksen, natiivimainonnan, some-markkinoinnin ja Google Ads -markkinoinnin mukaan tulon myötä markkinointipanostukset ja näkyvyys ovat kasvaneet huomattavasti, ja se tulee vaikuttamaan pitkään. Yhteistyötä tullaan jatkamaan vastaisuudessakin esimerkiksi natiivimainonnan osalta.

 

– Olemme saaneet hyvää palautetta asiakkaaltamme. Mikkelin Värissä ollaan oltu tyytyväisiä yhteistyöhömme, sillä laajalla kokonaisuudella saavutettiin haluttuja tuloksia. Myös Mikkelin Värin omat asiakkaat ovat antaneet hyvää palautetta. Ratkaisujemme avulla onnistuttiin nostamaan asiakkaiden tietoisuuteen, mitä kaikkea yritys tarjoaa asiakkailleen, sanoo Juha Lyytikäinen.

 

Brändi- ja verkkosivujen uudistuksella sekä monimediallisilla markkinointipanostuksilla Mikkelin Väri sai toivottua ja konkreettisia tuloksi aikaiseksi, sillä liikevaihdon kasvu kahden ensimmäisen kuukauden ajalta on ollut 30 % edellisvuoteen verrattuna.

Faktat

 

Natiivikampanja

• 1.–7.3. natiivimainos ja natiiviartikkeli Lansi-Savo.fi-verkkopalvelussa
• 9.3. koko sivun natiiviartikkeli painetussa Mikkelin kaupunkilehdessä
• 22.3. koko sivun natiiviartikkeli Länsi-Savon painetussa lehdessä
• Natiivimainontaa boostaava somekampanja Facebookissa yhden kuukauden ajan

Tulokset:
• Artikkelin katselukerrat 2 278
• Uniikkeja sivulla kävijöitä 2112
• Sivulla vietetty keskimääräinen aika 1 min 51 sek.
https://www.lansisavo.fi/kaupalliset/4490839

 

Facebook-kampanjat

• 1.–31.3. Diginatiivin boostaus -kampanja
• 4.3.–5.4. Uusi brändi-ilme -kampanja
• 4.3.–31.3. Verkkosivulla kävijät, uudelleenmarkkinoinnin kampanja
• 16.–26.3. Ajankohtaiset kampanjat -kampanja

Tulokset:
• käytetty summa yhteensä 462,07 €
• Näyttökerrat: 115 648
• Kattavuus: 19 700
• CPM (tuhannen näyttökerran kustannus): 4 €
• Linkin klikkaukset: 1 400
• Mainosjulkaisun kaikki klikkaukset: 3 735
• CPC (klikkauksen kustannus): 0,33 €
• CTR (klikkausprosentti): 11,38 %

 

DOOH-mainokset:

Mikkelin Väri, suunnittelijat 1
Mikkelin Väri, suunnittelijat 2
Mikkelin Väri, Noblessa -keittiöt
Mikkelin Väri, Big One

Lue lisää referenssejä

Katso kaikki >
10.04.24

Paikallisliikenteen bussimainonta tavoitti opiskelijat ja kasvatti asiakaskuntaa

LUe lisää
21.03.24

Kohdennettu bussimainonta täytti Yeppo & Soonsoon tavoitteet

LUe lisää
20.03.24

O.K. Auto Kouvola vahvistaa
Toyotan vetovoimaa välisivumainoksilla

LUe lisää
19.03.24

Näkemyksellinen kumppani tukee mainostajan matkaa asiakkaan luokse

LUe lisää