Natiivimainonnasta ratkaisu Kotkan Energian brändin vahvistamiseen

natiivimainonnan yhteistyö

Kotkan Energia on kokonaan Kotkan kaupungin omistama energiayhtiö.

Tarinat markkinoinnin keskiössä

Kotkan Energialle printti- ja display-mainonta on tuttua jo pitkältä ajalta, mutta tarinoiden välittämiseen ja mielikuviin vaikuttamiseen tarvittiin uudenlaisia ratkaisuja. Vastauksen tähän tarpeeseen tarjosi natiivimainonta ja sen kautta syntynyt sisältöyhteistyö.

Konsernirakenteen, liiketoimintojen ja brändin uudistamisen yhteydessä Kotkan Energialla oli tavoitteena vahvistaa brändiään:

  1. kertomalla yrityksen ihmiskeskeisestä arvomaailmasta
  2. tuomalla yrityksen tarinat kotkalaisille kerrottaviksi

Näihin tavoitteisiin löydettiin ratkaisu natiivimainonnasta, joka mahdollisti tarinoiden kertomisen mielekkäällä tavalla.

– Haluamme kertoa tarinamme ihmisläheisesti, ihmisten kertomana, sanoo Kotkan Energian markkinointi- ja viestintäpäällikkö Annika.

Natiivimainonnan avulla on mahdollista rakentaa brändiä pitkäjänteisesti, laadukkaiden sisältöjen kautta.

– Perinteinen tuotemainonta ei riitä kertomaan siitä, että olemme kotkalaisten energiayhtiö – juuri sitä haluamme tuoda esiin. Me emme ole pelkästään lämpöyhtiö, joten on tärkeää kertoa uusista palveluistamme mielenkiintoisella tavalla, Annika kertoo.

Kotkan Energialla voidaan selkeästi tunnistaa kolme erilaista kohderyhmää, joita ovat 1) kotitaloudet, 2) taloyhtiöt ja 3) yritykset. Natiiviartikkeleita suunniteltiin näiden kohderyhmien kautta. Yhtenä toteutuksena oli kaukolämmöstä ja Toivo-tuotteesta kertova artikkeli, joka oli suunnattu erityisesti omakotitaloasujille.

– Artikkeli tavoitti hyvin kohderyhmänsä. Sen myötä tuli useampikin tarjouspyyntö samanlaisesta ratkaisusta kuin artikkelissa esiteltiin. Yleisellä tasolla voimme sanoa, että myynti on ollut kasvussa, Annika sanoo.

Uudet ratkaisut ovat vastanneet myös siihen, että Kotkan Energian näkyvyys on ollut tasaista ja kattavaa.

– Tässä olemme hakeneet nimenomaan mielenkiintoista tapaa näkyä ”pelkkien mainoksien” sijaan, Annika lisää.

Natiivimainonnan toimiva yhteistyömalli

Kotkan Energialle uudet ratkaisut ovat tuoneet myös uudenlaisen tavan toimia, kun sisältöjä on tuotettu tiiviissä yhteistyössä. Natiivimainonnan toteutuksissa tuottajan ja kuvaajan lisäksi mukana on aina asiakas itse. Laajemmissa toteutuksissa tehdään tarkasti aikataulutettu suunnitelma, joka helpottaa osapuolten työskentelyä.

– Meille yhteistyömalli on sopinut todella hyvin. Tällainen toimintatapa on selkeä ja olemme kokeneet sen hyväksi, Annika sanoo.

Natiivimainonnassa käytettäviä sisältöjä voi varioida muihinkin kanaviin, kuten asiakkaan omaan verkkopalveluun. Kotkan Energian tapauksessa sisältöjä hyödynnettiin esimerkiksi asiakaslehdessä.

Yhteistyö on ollut aktiivista ja helppoa. Tulospalaverit ovat olleet suora palaute siitä, kuinka olemme onnistuneet.

– Annika Aalto, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Kotkan Energia

 

Uutiskirjeen tilaus

Pysy ajan tasalla markkinoinnin ja myynnin ajankohtaisista asioista.